Ericsson inleder överläggningar om ST-Ericssons ägarstruktur

Press release
dec 10, 2012 06:50 (GMT +00:00)

Ericsson meddelade i dag att bolaget kommer att fortsätta arbetet att, tillsammans med STMicroelectronics, finna bästa strategiska lösning för det gemensamt ägda bolaget ST-Ericsson. STMicroelectronics har i dag meddelat sin avsikt att avsluta sitt engagemang som aktieägare i ST-Ericsson.

ST-Ericsson offentliggjorde i april sin nya strategiska plan och bolaget är mitt i en omställning i syfte att sänka sin breakevennivå och introducera nya teknologier. Ericsson är fortsatt övertygade om att modemteknoligin, som Ericsson en gång bidrog med, är av strategiskt värde för industrin. I denna process är Ericssons fokus på en framgångsrik marknadsintroduktion av nya LTE-modem, som vi är övertygade om kommer att vara både attraktiva och konkurrenskraftiga.

Under processen kommer Ericsson inte att spekulera i tidsåtgång eller möjliga ägarlösningar för ST-Ericsson.

Information till redaktionen

Högupplösta bilder och video för journalistiskt bruk finns att ladda ner från www.ericsson.com/press

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Public & Media Relations
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

Ericsson offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 december 2012 kl. 07.50.