Ericssons resultat i fjärde kvartalet belastas av en icke kassapåverkande negativ post hänförd till ST-Ericsson

Press release
dec 20, 2012 07:30 (GMT +00:00)
  • Beslut att inte förvärva STMicroelectronics aktiepost i ST-Ericsson.
  • Beslut att ta en icke kassapåverkande kostnad om cirka SEK 8 miljarder i det fjärde kvartalet 2012, vilken är relaterad till det 50% innehavet i ST-Ericsson. Detta inkluderar även cirka SEK 3 miljarder i kostnader som påverkar kassaflödet i huvudsak 2013.

Ericsson meddelade i dag att företaget kommer att ta en icke kassapåverkande kostnad om cirka SEK 8 miljarder i det fjärde kvartalet 2012, vilken är relaterad till det 50% innehavet i ST-Ericsson. Den totala effekten på Ericssons resultat för fjärde kvartalet 2012 uppskattas till cirka SEK -8 miljarder utan kassapåverkan eller skatteeffekt.

Kostnaden inkluderar nedskrivningar av tillgångar för att korrekt återspegla det aktuella uppskattade marknadsvärdet av Ericssons andel i det samägda bolaget, samt ytterligare kostnader hänförliga till genomförandet av möjliga strategiska alternativ avseende ST-Ericssons tillgångar.

ST-Ericsson meddelade sin strategiska plan i april 2012 och bolaget är under omställning i syfte att sänka sin breakevennivå och introducera nya teknologier. Den 9 oktober 2012 meddelade de två ägarna att en strategisk översyn av bolagets affärsplan och framtida ägarstruktur genomförs. Den 10 december 2012 meddelade STMicroelectronics att de avser avsluta sitt engagemang som aktieägare i ST-Ericsson.

Ericsson är fortsatt övertygade om att modemteknologin, som Ericsson en gång bidrog med, är av strategiskt värde för industrin. I denna process fokuserar Ericsson på en framgångsrik marknadsintroduktion av nya LTE-modem, vilka vi är övertygade om kommer att vara både attraktiva och konkurrenskraftiga.

Ericsson fortsätter utforska olika strategiska alternativ för ST-Ericssons tillgångar, men har beslutat att inte förvärva STMicroelectronics aktiepost. Ericsson uppskattar för närvarande att genomförandet av de möjliga strategiska alternativen kommer att kräva cirka SEK 3 miljarder i finansiering från Ericsson. Majoriteten av denna beräknas belasta 2013.

Ericsson kommer att lämna eventuell ytterligare finansiell information i samband med bolagets rapport för det fjärde kvartalet 2012.

Under processen att utforska olika alternativ kommer Ericsson inte att spekulera i möjliga lösningar, tidsåtgång eller möjliga framtida strategiska alternativ för ST-Ericssons tillgångar.

Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media

Ericsson bjuder in investerare, analytiker och media till ett konferenssamtal med VD och koncernchef Hans Vestberg och finanschef Jan Frykhammar kl 14:00 i dag den 20 december 2012.

Telefonkonferensen kommer spelas in och kommer finnas tillgänglig efter kl 16:30 den 20 december och fram till den 27 december kl 23:59.

Telefonkonferensen kommer hållas på engelska.

Telefonnummer:

Sweden number                    +46 850 520 270 

International number            +44 208 817 9301

US number                            +1 718 354 1226

Kod: 9624 162#  lösenord: Tulip

Återuppspelning:

Sverige replay: +46 8 505 202 94

Kod: 9624 162#

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Public & Media Relations
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

Ericsson offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 december kl. 08.30.