Ericssons JV ST-Ericsson presenterar ny strategisk inriktning

Press release
apr 23, 2012 14:10 (GMT +00:00)
  • Fokuserad FoU-satsning samt partnerskap med STMicroelectronics för utveckling av framtida applikationsprocesser
  • Omstruktureringsprogram för att sänka nivån för break-even och snabbare nå ut till marknaden
  • Ericsson står fast vid sitt åtagande till det hälftenägda bolaget och dess nya strategi

ST-Ericsson - ett samriskbolag som ägs till lika delar av Ericsson och STMicroelectronics - meddelade i dag riktlinjerna för bolagets nya strategiska inriktning. Inom ramen för bolagets strategiska inriktning har en överenskommelse ingåtts om överföring av dess FoU-aktiviteter inom de fristående applikationsprocessorerna till STMicroelectronics och i tillägg genomföra ytterligare åtgärder för att snabbare nå ut på marknaden och sänka nivån för break-even.

Hans Vestberg, VD och koncernchef för Ericsson och styrelseordförande i ST-Ericsson, säger; "ST-Ericssons strategiskifte är ett viktigt steg i att säkerställa att bolaget når långsiktig lönsamhet och positiv kassagenerering. Deras fokus på ModAps för smartphones samt läs- och surfplattor kommer att möjliggöra för terminaltillverkarna att snabbt få ut de senaste och bästa produkterna på marknaden".

Den nya strategiska inriktningen som ST-Ericsson i dag har meddelat bygger på fyra huvudområden:

1.      Strategiskt fokus

Företaget återupprepar sin vision om att vara ledande inom plattformar för smartphones samt läs- och surfplattor och presenterade en ny strategi som baseras på en ompositionering av hela affärsmodellen. Den nya strategiska inriktningen bygger på ST-Ericssons unika förmåga att leverera kompletta systemlösningar för smartphones samt läs- och surfplattor; konkurrenskraftiga integrerade modem samt lösningar för applikationsprocessorer (ModAp) är vad som kommer att vara särskilt differentierande i erbjudandet, genom ett kombinerat tillvägagångssätt av utveckling och allianser.

De huvudsakliga byggstenarna av den kompletta systemlösningen - applikationsprocessorer, modem, nätanslutning samt strömförsörjning, RF, analoga och mixade signaler - kommer att utvecklas antingen direkt eller genom partnerskap och allianser för att begränsa och optimera insatsen av FoU, samtidigt som det möjliggör för tilltalande lösningar för kunderna att ta fram innovativa terminaler till marknaden inom rätt tid.  Företaget kommer att fortsätta utveckla IP-modem, vilket är en utmärkande konkurrensfördel, att sälja tunna modem och möjligtvis licensiera IP-modem till tredje part.  

2.      Partnerskap redan undertecknat: applikationsprocessor

Som ett första steg i den här nya strategin meddelar ST-Ericsson att de ingår partnerskap med STMicroelectronics i utvecklingen av framtida applikationsprocessorer. Kombinationen av ST-Ericssons och STMicroelectronics team kommer att skapa en världsledande organisation med rätt storlek, kompetens och förmåga för att bli ledande på den med flertalet segment växande marknaden för applikationsprocessorer.

Inom ramen för överenskommelsen kommer ST-Ericsson, vid dagen för affärens slutförande[1], flytta över sin FoU-verksamhet och anställda för applikationsprocessorer till STMicroelectronics och därefter integrera applikationsprocessorer i plattformarna för ModAp för smartphones samt läs- och surfplattor under ett licensavtal med STMicroelectronics. Utöver detta har de två företagen ingått ett kommersiellt avtal om att tillsammans marknadsföra och erbjuda både fristående processorer och tunna modem till en bredare bas av kunder och applikationer.

ST-Ericssons fullständig FoU-team för applikationsprocessorer kommer att fortsätta sitt arbete med utvecklingen av den befintliga generationen produkter under en tillfällig kostnadsfördelningsmodell, vilket säkerställer kontinuitet av ST-Ericssons produktplanering samt fullständig service gentemot kunderna.

3.      Nå ut snabbare till marknaden

I tillägg till den här strategiförändringen kommer företaget att fokusera på att förbättra genomförandet av sina FoU-aktiviteter och att snabbare nå ut till marknaden, medan verksamhetens övergripande löpande kostnader minskar. Aktiviteterna kommer att konsolideras på ett betydligt färre antal arbetsställen, vilka kommer att bli specialiserade per teknologi som "expertcenter". De stora arbetsställena kommer också att integrera en mer omfattande andel av värdekedjans plattformar för smartphones, med tanken att optimera tiden det tar att nå ut till marknaden, samt hålla hög effektivitet. Den här omfattande omställningen av arbetsställen har som mål att öka verksamhetens effektivitet och kommer att märkbart reducera antalet arbetsställen. I tillägg har företaget för avsikt att reducera sina försäljnings- och administrationskostnader med omkring 25% jämfört med 2011, genom att rationalisera verksamhetens aktiviteter inom administrationen och i tillägg kraftigt dra ner på antalet positioner bland de högst betalda medlemmarna i ledningen.

4.      Sänka nivån för break-even

Som ett resultat av alla de ovanstående aktiviteterna ser företaget - efter förhandlingar med arbetsmarknadens parter och medarbetarrepresentanter - att den totala arbetsstyrkan kommer att reduceras globalt med 1 700 anställda, vilket inkluderar de anställda som flyttar över till STMicroelectronics som en del av det partnerskap som meddelats i dag.

Årliga besparingar om cirka USD 320 miljoner förväntas som effekt av det nya och pågående omstruktureringsprogrammen när de slutförs vid slutet av 2013. Totala omstruktureringskostnader uppskattas till cirka USD 130-150 miljoner vid genomförande. Hur denna plan påverkar ett specifikt land eller ett visst arbetsställe beror på lokala förhandlingar utifrån tillämpliga lagar.

Konferenssamtal

Ett konferenssamtal för analytiker med Didier Lamouche, VD och koncernchef ST-Ericsson, kommer att hållas den 23 april 2012 kl 18.00 (CET). Telefonnummer och de bilder som kommer att visas under samtalet kommer att finnas tillgängliga på www.stericsson.com/investors/investors.jsp

Om ST-Ericssons produkter

En applikationsprocessor är ett komplext "system-on-a-chip" (SoC) för smartphones samt läs- och surfplattor och som stödjer applikationer och mjukvara på terminalen. I likhet med hur en generell microprocessor på en dator hanterar all processorkraft och kontrollerar funktionerna, hanterar en applikationsprocessor komplexa mobila terminalers processorfunktioner såsom användargränssnitt, grafik, röstsamtal, in- och uppspelning av ljud och video samt internetsurfande.

ST-Ericsson är ett samriskbolag som ägs till lika delar av Ericsson och STMicroelectronics och grundades i februari 2009. Ericsson konsoliderar sin andel av ST-Ericssons resultat enligt kapitalandelsmetoden.

Om ST-Ericsson

ST-Ericsson är världsledande inom utveckling och leverans av en komplett portfölj av innovativa mobila plattformar och avancerade lösningar för semikonduktörer för trådlös kommunikation över ett brett spektrum av mobila teknologier. Företaget är en ledande leverantör till de ledande mobiltelefontillverkarna och hade en försäljning om USD 1,7 miljarder under 2011. ST-Ericsson grundades i februari 2009 som ett samriskbolag med en lika stor 50/50 ägarandel mellan STMicroelectronics (NYSE:STM) och Ericsson (NASDAQ:ERIC). Huvudkontoret ligger i Geneve, Schweitz.

www.stericsson.com

www.twitter.com/STEricssonForum

Information till redaktionen

Ericssons videomaterial finns att ladda ner frånwww.ericsson.com/broadcast_room

 

Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster inom telekommunikation. Vi möjliggör det vi kallar the Networked Society - det uppkopplade samhället - med effektiva realtidslösningar vilka möjliggör för oss alla att studera, arbeta och leva våra liv mer självständigt i varaktiga samhällen runt om i världen.

Vårt erbjudande omfattar tjänster, mjukvara och infrastruktur inom informations- och kommunikationsteknologier för telekomoperatörer och andra industrier. I dag går över 40 procent av världens mobiltrafik genom Ericssons nät och vi levererar support till våra kunders mobilnät vilka förser fler än 2 miljarder abonnenter med tjänster.

Vi har verksamhet i 180 länder med fler än 100 000 anställda. Ericsson grundandes 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. Under 2011 hade bolaget intäkter på 226,9 miljarder kronor. Ericssons aktie är noterad på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ New York.

 

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/technologyforgood
www.youtube.com/ericssonpress

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA
ST-Ericsson - Medieförfrågningar
Telefon: +41 22 929 2929
E-post: media.relations@stericsson.com

ST-Ericsson - Investor Relations,
Fabrizio Rossini
Telefon: +41 22 929 6973
E-post: investor.relations@stericsson.com

Ericsson Corporate Public & Media Relations
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

 Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

Ericsson offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april kl. 16.10.

[1] Slutförande av arbetsmarknadsreglerade procedurer samt samt nödvändiga godkännanden av sammanslagningar är, om tillämpligt, de enda kvarstående villkoren för avtalets genomförande.

RELATED FILES