Ericsson drar ner verksamheten i Mölndal

Press release
maj 07, 2012 09:00 (GMT +00:00)
  • Minskning av verksamheten som en följd av ett skifte från hårdvara till mjukvara, minskning av antalet teknikplattformar samt effektivisering
  • 95 tjänster i Mölndal varslas

I dag har Ericsson AB informerat sina anställda om en minskning av verksamheten i Mölndal.   95 tjänster berörs inom forsknings- och utvecklingsenheten microwave samt dess supportfunktioner, men även inom försäljning och administration.

Förändringarna är en konsekvens av en anpassning till ett teknikskifte till mer mjukvarubaserade produkter, en minskning av antalet teknikplattformar samt ett kontinuerligt arbete för att effektivisera verksamheten.

"Det här är ett tråkigt besked för våra anställda i Mölndal", säger Dag Jungenfelt, Forskning och Utvecklingschef på Ericsson i Mölndal. "Forskning och utveckling står fortsatt i fokus men måste också ständigt ses över och anpassas till teknikskiften och marknadens behov. Vi gör inte några generella neddragningar, utan snarare justeringar inom utvalda områden där det finns möjlighet till effektivisering. Vi fortsätter att satsa på microwave-teknik som är en viktig del i att realisera mobilt bredband."

Förhandlingar med fackliga representanter kring förändringen har påbörjats och innan sommaren väntas samtliga berörda medarbetare ha blivit informerade. Antalet konsulter kommer också att minska som en effekt av förändringen.

Per den 31 mars hade Ericsson 17 767 anställda i Sverige. Cirka 2 300 av dessa är baserade i Göteborgsområdet.

Information till redaktionen

Ericssons videomaterial finns att ladda ner frånwww.ericsson.com/broadcast_room

Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster inom telekommunikation. Vi möjliggör det vi kallar the Networked Society - det uppkopplade samhället - med effektiva realtidslösningar vilka möjliggör för oss alla att studera, arbeta och leva våra liv mer självständigt i varaktiga samhällen runt om i världen.

Vårt erbjudande omfattar tjänster, mjukvara och infrastruktur inom informations- och kommunikationsteknologier för telekomoperatörer och andra industrier. I dag går över 40 procent av världens mobiltrafik genom Ericssons nät och vi levererar support till våra kunders mobilnät vilka förser fler än 2 miljarder abonnenter med tjänster.

Vi har verksamhet i 180 länder med fler än 100 000 anställda. Ericsson grundandes 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. Under 2011 hade bolaget intäkter på 226,9 miljarder kronor. Ericssons aktie är noterad på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ New York.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/technologyforgood
www.youtube.com/ericssonpress

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Public & Media Relations
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

 
RELATERADE FILER