Globala skalfördelar, stark position på marknaden i fokus på Ericssons årsstämma

Press release
maj 03, 2012 14:29 (GMT +00:00)
  • På Ericssons årsstämma, talade Hans Vestberg, VD och koncernchef på Ericsson, om företagets resultat 2011 samt strategiska beslut
  • Bra försäljningstillväxt; vinst fortfarande i fokus
  • Informations- och kommunikations teknologi (ICT) når alla delar av samhället från elbilar till stadsplanering


På Ericssons årsstämma, talade Hans Vestberg, VD och koncernchef på Ericsson, om det finansiella resultat och de strategiska beslut som fattades under 2011, och som han sa till aktieägarna kommer att säkra företagets ledarskap inom tekniknologi och tjänster.

Som tidigare presenterats i Årsredovisningen, som publicerades 15 mars, ökade intäkterna med 12% och försäljningen exklusive förvärv och avyttringar, ökade med 19 procent, justerat för valutaeffekter. Omsättniningen uppgick till 227 miljarder kronor under 2011. Samtidigt ökade bolaget marknadsandelen för mobilnät med 6%, från 32% till 38%. Detta innebär att Ericsson är nummer ett i världen och dubbelt så stora som den näst största konkurrenten.

Vestberg gav en översikt av Ericssons fokusområden mobilt bredband, managed services samt så kallade drifts- och affärsstödslösningar, OSS/BSS. Affärsområdet Support Solutions, tidigare Multimedia, har under inledningen av 2012 presenterat en ny strategi som bygger på OSS/BSS, TV- och medialösningar samt M-commerce.

2011 var ett tufft år för Ericssons joint venture-bolag som båda redovisade förlust. Vestberg kommenterade kring försäljning av Sony Ericsson som känslomässig, då Ericsson har tillverkat telefoner sedan företaget grundades 1876, men han sa att det passade bra i strategin för att nå 50 miljarder uppkopplade enheter - som inte bara handlar om telefoner.

När det gäller ST-Ericsson sa Vestberg att företaget har presenterat en ny affärsstrategi samt talade om ytterligare åtgärder som ska säkerställa att bolaget kan återgå till lönsamhet.

Ett uppkopplat samhälle

Vid slutet av 2011 fanns det 6 miljarder mobilabonnemang i världen. Det kan jämföras med de runt 7 miljarder människor som finns på jorden. Dessutom, har antalet mobilt bredbandabonnemang i världen ökade med 60% till nästan en miljard vid årsskiftet. 2016 förväntas det finnas fem miljarder abonnemang. Det finns flera exempel på hur världen är på väg mot en ny era, där människor, företag och samhällen använder uppkopplade enheter till sin fördel. Vestberg presenterade två exempel på det på årsstämman.

Staffan Lorentz från Stockholms Stad, en av gästerna på scen, talade om Stockholm Royal Seaport-projektet, där Ericsson är en av många partners i ett projekt för att bygga en hållbar stad för framtiden. Snart kommer runt 10 000 människor flytta in till en ny stadsdel där också 30 000 människor ska jobba där, som är designat för att göra det lättare att kunna leva på ett mer en hållbart och ekologiskt medvetet sätt. Ericsson ger råd om ICT-lösningar och bygger nätverk som används för mycket mer än röstsamtal.

Det andra exemplet som nämndes av Vestberg är ett elbilsprojekt som görs tillsammans med Viktoria Institutet, Göteborg Energi och Volvo Personvagnar, där förarana kan kontrollera laddningen av en elektrisk Volvo C30 genom en mobilapplikation. En elbil fanns på plats utanför årsstämman så att aktieägarna kunde se och uppleva den.

Innovation i fokus

Ericsson investerar nära 33 miljarder kronor 2011 inom Forskning och Utveckling och har runt 22 000 ingenjörer inom området. Bolaget är den största innehavaren av nödvändiga patent för trådlös utrustning, med över 90 licensavtal och 30 000 godkända patent.

Under årsstämman hedrades också tre av bolagets anställda som "Årets uppfinnare", på scen. Thomas Cheng, från Ericsson Research i San Jose, USA, Paul Schliwa-Bertling, från Ericsson PDU GSM RAN i Linköping, Sverige samt Iana Siomina, från Ericsson Research i Kista, Sverige, ligger tillsammans bakom total 275 patentansökningar.

Ericssons Hållbarhetsrapport 2011

Ericsson publicerade i dag Corporate Responsibility Report för 2011, "Technology for Good". Rapporten tar upp hur Ericsson presterar och arbetar inom områden såsom energieffektivitet, motverkar klimatförändring samt är engagerade i olika projekt som Refugees United där vi till att sammanföra flyktingar med anhöriga och Connect To Learn, där Ericsson levererar kommunikationstjänster för att möjligjöra, utbildning på 2000-talet för skolor i Afrika, speciellt för flickor.

Rapporten tar också upp Ericssons långsiktiga åtaganden inom mänskliga rättigheter. På scen sa Hans Vestberg:

"Det är vår fasta övertygelse att tillgång till telekommunikation är avgörande för att säkerställa mänskliga rättigheter - rätt till utbildning, rätt till hälsovård och inte minst yttrandefrihet och demokrati."

Han summerade sitt tal genom att säga: "Vi har stärkt vår position som industriledare och är övertygad om att Ericsson har det som krävs för att vara den drivande kraften i det uppkopplade samhället. Våra bästa tillgångar är vårt ledarskap inom teknologi och tjänster, vår globala närvaro och våra fantastiska kollegor som finns över hela världen.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

Sustainability and Corporate Responsibility Report
Electric Car Charging Project- Media Kit
Vårt multimediamaterial finns tillgängligt på vårt broadcast room: www.ericsson.com/broadcast_room

Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster inom telekommunikation. Vi möjliggör det vi kallar the Networked Society - det uppkopplade samhället - med effektiva realtidslösningar vilka möjliggör för oss alla att studera, arbeta och leva våra liv mer självständigt i varaktiga samhällen runt om i världen.

Vårt erbjudande omfattar tjänster, mjukvara och infrastruktur inom informations- och kommunikationsteknologier för telekomoperatörer och andra industrier. I dag går över 40 procent av världens mobiltrafik genom Ericssons nät och vi levererar support till våra kunders mobilnät vilka förser fler än 2 miljarder abonnenter med tjänster.

Vi har verksamhet i 180 länder med fler än 100 000 anställda. Ericsson grundandes 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. Under 2011 hade bolaget intäkter på 226,9 miljarder kronor. Ericssons aktie är noterad på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ New York. 

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/technologyforgood
www.youtube.com/ericssonpress

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Public & Media Relations
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

RELATED FILES