Ericsson och KTH samarbete

Press release
jun 01, 2012 06:00 (GMT +00:00)
  • Ericsson och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) utökar sitt långsiktiga och strategiska samarbete genom en ny överenskommelse
  • Överenskommelse på högsta ledningsnivå för att stärka Sveriges konkurrenskraft
  • Samarbete kring kunskapsutveckling, gemensam forskning och utveckling av innovation

I en omvärld under snabb förändring krävs långsiktiga partnerskap och en kontinuerlig dialog på ledningsnivå för att skapa stabilitet i så väl låg- som högkonjunktur. Genom en ny överenskommelse mellan Kungliga Tekniska högskolan och Ericsson ska parterna stärka sitt långsiktiga och strategiska samarbete.

Samarbetsområden ska utvecklas efter de behov som identifieras av parterna. Fokus är på långsiktig kunskapsutveckling, gemensam forskning och utveckling av innovationsförmåga.

"Jag är övertygad om att detta är till stor fördel för bägge organisationerna. Min förhoppning är också att samverkan mellan KTH och Ericsson än mer ska kunna intensifieras", säger Peter Gudmundson, rektor på KTH.

"Människor är Ericssons främsta tillgång för att vi ska genomföra vår affärsstrategi som bygger på kombinationen av teknik- och tjänsteledarskap och global närvaro. En förutsättning för Ericssons expansion i Stockholmsregionen är god tillgång till relevant kompetens. Därför är samarbetet med KTH mycket viktigt för Ericsson", säger Johan Wibergh, Executive Vice President och Head of Networks på Ericsson.

Samarbetet kommer att fördjupas och utvecklas ytterligare inom flera områden, främst när det gäller olika forskningssamarbeten. Ericsson ska medverka i diskussioner kring inriktningen av högre utbildning i relevanta rådgivande grupper och centrumbildningar. Vidare kan kompetensutveckling och vidareutbildning av Ericssons medarbetare utvecklas och genomföras genom KTH. Genom strategiska överväganden kan nyttan av personutbyte öka inom specificerade områden.

KTH är en viktig samarbetspartner inom forskning och innovation för Ericsson men också en viktig rekryteringsbas. Av Ericssons omkring 17 500 anställda i Sverige jobbbar cirka 9 300 inom forskning och utveckling. Under det senaste året har bolaget anställt runt 450 personer inom forskning och utveckling i Sverige.

Aktivitetstyper ska följas upp av Ericssons och KTH:s ledning varje år. Då ska omvärld, trender, framtida utmaningar, och eventuella justeringar av inriktning på samarbeten diskuteras.

Information till redaktionen

Högupplösta bilder och video för journalistiskt bruk finns att ladda ner från www.ericsson.com/press

Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster inom telekommunikation. Vi möjliggör det vi kallar the Networked Society - det uppkopplade samhället - med effektiva realtidslösningar vilka möjliggör för oss alla att studera, arbeta och leva våra liv mer självständigt i varaktiga samhällen runt om i världen.

Vårt erbjudande omfattar tjänster, mjukvara och infrastruktur inom informations- och kommunikationsteknologier för telekomoperatörer och andra industrier. I dag går över 40 procent av världens mobiltrafik genom Ericssons nät och vi levererar support till våra kunders mobilnät vilka förser fler än 2,5 miljarder abonnenter med tjänster.

Vi har verksamhet i 180 länder med fler än 100 000 anställda. Ericsson grundandes 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. Under 2011 hade försäljning på 226,9 miljarder kronor. Ericssons aktie är noterad på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ New York.

 

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/technologyforgood
www.youtube.com/ericssonpress

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Public & Media Relations
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com