Hexatronic slutför förvärv av Ericssons telekomkabelverksamhet i Hudiksvall

Press release
dec 02, 2013 07:54 (GMT +00:00)

Ericsson meddelar att Hexatronic den 1 december 2013 har slutfört förvärvet av Ericssons telekomkabelverksamhet i Hudiksvall. Förvärvet sker i enlighet med det avtal som tecknades mellan bolagen 31 oktober 2013 och som offentliggjordes via pressmeddelande 1 november 2013.

Hexatronic har för avsikt att långsiktigt driva och utveckla den befintliga fiber- och sjökabelverksamheten. Bolaget kommer även under en övergångsperiod att tillverka delar ur det tidigare kopparkabelsortimentet. Förvärvet sker som en rörelseöverlåtelse och det nya bolaget inom Hexatronic-koncernen kommer att heta Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB.

Hexatronic tar över 85 tidigare Ericsson-anställda som kommer att arbeta i fiber-verksamheten och ytterligare ett 30-tal som kommer att arbeta med kopparkabel-produktionen tills den är avslutad.

Information till redaktionen

Högupplösta bilder och video för journalistiskt bruk finns att ladda ner från  www.ericsson.com/press

Ericsson är en världsledande leverantör av utrustning och tjänster inom telekommunikation. Vi möjliggör det vi kallar the Networked Society - det uppkopplade samhället - med effektiva realtidslösningar vilka möjliggör för oss alla att studera, arbeta och leva våra liv mer självständigt i varaktiga samhällen runt om i världen.

Vårt erbjudande omfattar tjänster, mjukvara och infrastruktur inom informations- och kommunikationsteknologier för telekomoperatörer och andra industrier. I dag går över 40 procent av världens mobiltrafik genom nät som levererats av Ericsson och vi levererar support till våra kunders mobilnät vilka förser fler än 2,5 miljarder abonnemang med tjänster.

Vi har idag fler än 110 000 medarbetare som arbetar för kunder i över 180 länder. Ericsson grundandes 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. Under 2012 hade företaget en försäljning på 227,8 miljarder kronor. Ericssons aktie är noterad på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ New York.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson
www.youtube.com/ericsson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Communications
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com