Lönsamhet och ansvarsfullt företagande i fokus på Ericssons årsstämma

Press release
apr 09, 2013 14:00 (GMT +00:00)
  • Under ett för telekomindustrin utmanande 2012 säger koncernchef och VD Hans Vestberg att Ericsson visade fortsatt stabil utveckling
  • Elaine Weidman-Grunewald, ansvarig för hållbarhetsfrågor pratade om vikten av att öka tillgänglighet för mobilt bredband, samt hur Ericssons åtaganden för ansvarsfullt företagande stärks
  • Johan Wibergh, chef för affärsområdet Networks, demonstrerade hur Ericsson kan säkra att människor får samma höga kvalitet i näten oavsett om de talar i telefon, lyssnar på musik eller tittar på video via sina mobiler eller surfplattor.

På företagets årsstämma presenterade Ericssons koncernchef och VD Hans Vestberg en översikt av företagets finansiella resultat och utveckling under 2012 samt beskrev bolagets ramverk för bolagsstyrning.

"Försäljningen 2012 var i stort sett oförändrad jämfört med 2011. Förra året hade vi en försäljning på totalt SEK 227,8 miljarder, vilket betyder cirka SEK 600 miljoner per dag. Tillväxten varierade mellan våra olika affärssegment, men generellt sett är vi inte nöjda med lönsamheten," sa Hans Vestberg.

För två av företagets tre affärssegment, Global Services och Support Solutions, ökade försäljningen och Hans Vestberg lyfte fram ett nytt förvärv inom IPTV.

"Vi hjälper våra kunder att skapa och leverera TV- och videotjänster med bästa bildkvalitet och slutanvändarupplevelse för interaktiva TV-tjänster. Våra TV-lösningar har nu mer än 2000 kunder globalt. I går annonserade vi förvärvet av Microsofts IPTV-lösning, även kallat "Mediaroom", vilket kommer göra Ericsson ledande på marknaden för IPTV och multi-screen lösningar med en marknadsandel på över 25%," säger Hans Vestberg.

Från 2011 till 2012 ökade försäljningen med 16% för Global Services. Med 60 000 anställda representerar segmentet mer än hälften av Ericssons globala personalstyrka. Viktiga kontrakt inom Managed Services under året lyftes fram och Hans Vestberg sa att kunderna efterfrågar alltmer konsult- och systemintegrationstjänster.

Inom Networks behåller Ericsson positionen som marknadsledare med 35% av marknaden för mobilnät och med dubbelt så stor installerad bas som nummer två och tre tillsammans. Även om tillväxten inom Networks var högre 2011 än 2012 så representerade segementet 51% av koncerncens försäljning och under året tog Ericsson viktiga LTE-kontrakt i nordöstra Asien, Brasilien och Nordamerika.

Hans Vestberg reflekterade över hur utvecklingen mot ett uppkopplat samhälle även medför nya kunder för Ericsson inom industrier såsom sjöfrakt, elbolag och IT. "Vi står starka i övergången till information och kommunikationsteknologier, ICT, och utvecklar framgångsrikt vår affär med bibehållen fokus på våra unika konkurrensfördelar," säger Hans Vestberg.

Varhelst Ericsson söker nya affärsmöjligheter prioriteras bolagets processer för ansvarsfullt företagande. För att förklara hur det går till mer i detalj bjöd Hans Vestberg upp Elaine Weidman-Grunewald, ansvarig för hållbarhetsfrågor, på scen för att gå igenom några av de viktigaste aspekterna i den nyligen publicerade hållbarhetsrapporten för 2012.

Elaine Weidman-Grunewald säger: "Temat för rapporten är "Technology for Good", ett uttryck som sammanfattar vår syn på mobilt bredband som en teknik som driver positiv förändring och som kan bidra till att lösa några av de globala hållbarhetsutmaningarna.

"Våra framsteg under 2012 kan kort sammanfattas med hjälp av tre fokusområden: den positiva effekten av mobilt bredband, energi och klimatförändring, och ansvarsfullt företagande."

Elaine Weidman-Grunewald berättade om specifika aktiviteter som Ericsson driver inom områden såsom mänskliga rättigheter och anti-korruption. Hon tillägger: "Vi har uppdaterat vår affärsetiska kod för att återspegla FNs nya vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och vi har även initierat ett två-årigt affärsutbildningsprogram om affärer och mänskliga rättigheter."

"Med vår nolltolerans mot korruption sätter vi ribban högt för ett ansvarsfullt företagande, och under året har vi även anslutit oss till World Economic Forums PACI (Partnering Against Corruption Initiative) som etablerats för att motverka mutor och tillhandahålla en plattform för företags arbete mot korruption."

Hans Vestberg avslutade sin presentation till aktieägarna med att presentera tre anställda som tilldelas titeln Årets Uppfinnare. Tillsammans står de tre ingenjörerna för 292 patentansökningar inom antenn- och radioteknologi för HSPA och LTE. De tre pristagarna är Bo Göransson, George Jöngren, och Henning Wiemann.

Hans Vestberg säger: "Vi fortsätter sträva efter en kultur där våra medarbetare kan vara kreativa och bidra till Ericssons förmåga att ständigt ligga i framkant och skapa ny teknik och hitta nya lösningar."

"Bo Göransson, George Jöngren, och Henning Wiemanns arbete är några av många fantastiska exempel på den unika kompetens, erfarenhet och professionalism som våra 110 255 anställda bidrar med varje dag. Deras arbete är oerhört viktigt för att säkerställa Ericssons fortsatta ledarskap."

Årsstämman hölls på Kistamässan, Stockholm.

Information till redaktionen

Läs hela rapporten om hållbarhet och ansvarsfullt företagande här.
Läs pressreleasen om hållbarhetsrapporten här

Högupplösta bilder och video för journalistiskt bruk finns att ladda ner från  www.ericsson.com/press

Ericsson är en världsledande leverantör av utrustning och tjänster inom telekommunikation. Vi möjliggör det vi kallar the Networked Society - det uppkopplade samhället - med effektiva realtidslösningar vilka möjliggör för oss alla att studera, arbeta och leva våra liv mer självständigt i varaktiga samhällen runt om i världen.

Vårt erbjudande omfattar tjänster, mjukvara och infrastruktur inom informations- och kommunikationsteknologier för telekomoperatörer och andra industrier. I dag går över 40 procent av världens mobiltrafik genom nät som levererats av Ericsson och vi levererar support till våra kunders mobilnät vilka förser fler än 2,5 miljarder abonnemang med tjänster.

Vi har idag fler än 110 000 medarbetare som arbetar för kunder i över 180 länder. Ericsson grundandes 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. Under 2012 hade företaget en försäljning på 227,8 miljarder kronor. Ericssons aktie är noterad på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ New York.

www.ericsson.com 
www.ericsson.com/news
www.twitter.com/ericssonpress
www.twitter.com/ericssonsustain

www.facebook.com/ericsson
www.facebook.com/technologyforgood
www.youtube.com/ericssonpress

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Communications
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com