Ericssons valberedning tillsatt

Press release
maj 31, 2013 06:59 (GMT +00:00)

Ericssons valberedning inför årsstämman 2014 har tillsatts i enlighet med Instruktion för Valberedningen som beslutades av årsstämman 2012.

Valberedningen består av:

  • Carl-Olof By, AB Industrivärden och Handelsbankens Pensionsstiftelse, 
  • Petra Hedengran, Investor AB, 
  • Johan Held, AFA Försäkring, 
  • Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder, och 
  • Leif Johansson, styrelsens ordförande. 

Carl-Olof By är valberedningens ordförande.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman.

KONTAKTA VALBEREDNINGEN:
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Valberedningen
c/o General Counsel's Office
164 83 Stockholm
E-post: nomination.committee@ericsson.com

Information till redaktionen

Högupplösta bilder och video för journalistiskt bruk finns att ladda ner från  www.ericsson.com/press

Ericsson är en världsledande leverantör av utrustning och tjänster inom telekommunikation. Vi möjliggör det vi kallar the Networked Society - det uppkopplade samhället - med effektiva realtidslösningar vilka möjliggör för oss alla att studera, arbeta och leva våra liv mer självständigt i varaktiga samhällen runt om i världen.

Vårt erbjudande omfattar tjänster, mjukvara och infrastruktur inom informations- och kommunikationsteknologier för telekomoperatörer och andra industrier. I dag går över 40 procent av världens mobiltrafik genom nät som levererats av Ericsson och vi levererar support till våra kunders mobilnät vilka förser fler än 2,5 miljarder abonnemang med tjänster.

Vi har idag fler än 110 000 medarbetare som arbetar för kunder i över 180 länder. Ericsson grundandes 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. Under 2012 hade företaget en försäljning på 227,8 miljarder kronor. Ericssons aktie är noterad på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ New York.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson
www.youtube.com/ericssonpress

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Communications
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com