Ericsson förstärker satsningen på FoU i Sverige - bygger globala ICT-Center

Press release
sep 02, 2013 11:30 (GMT +00:00)
Foto 2
  • Investering på cirka SEK 5 miljarder i Sverige för att bygga högteknologiska, hållbara globala ICT-center för att stötta FoU- och tjänsteorganisationen och ta innovationer snabbare till marknaden
  • Ericsson har sin största FoU-verksamhet i Sverige - kompletteras med två nya center i Sigtuna och Linköping
  • Ytterligare ett steg i att tillhandahålla industriledande teknologi genom molntjänster
  • En ny byggnad etableras också i Stockholm för FoU inom hårdvarudesign

Ericsson planerar att investera omkring SEK 7 miljarder kronor inom de närmsta fem åren för att bygga tre globala ICT-center. Två center kommer att ligga i Sverige, det ena i Rosersberg i Sigtuna kommun och det andra i Linköping, medan det tredje byggs i Quebec, Kanada.

Centrena kommer att ligga nära Ericssons huvudsakliga hubbar för FoU och blir en ny plattform för utveckling och testning. För verksamhetens drygt 24 000 FoU-ingenjörer runt om i världen blir det möjligt att samarbeta enklare och mer effektivt över landsgränser.

Ericssons kunder kommer enkelt kunna ansluta sig till de nya ICT- centren från sina egna lokaler för tester i realtid av interoperabilitet och får tidigt tillgång till innovationer inom nya områden.

Ericsson har sin största FoU-verksamhet i Sverige med fler än 9 000 anställda. Andra stora FoU-anläggningar ligger i Kina, USA, Kanada och Ungern. Ericssons FoU-budget 2012 uppgick till SEK 32,8 miljarder kronor, vilket motsvarar omkring 14 procent av försäljningen.

I Sverige investeras cirka SEK 5 miljarder inom de närmsta fem åren i två nya center som kommer att invigas i slutet av 2013 i Linköping och i slutet av 2014 i Rosersberg.

I Kista kommer en ny byggnad för hårdvarudesign ge liknande fördelar som de globala ICT-centrena avseende verktyg och energibesparingar. Den möjliggör också konsolidering av all FoU inom hårdvarudesign i Stockholm till en modern och kreativ miljö.

De tre globala ICT-centren kommer att ha en yta på sammanlagt  120 000 kvadratmeter, vilket motsvarar 14 fotbollsplaner. Centren kommer inkludera Ericssons kompletta produktportfölj, vilket möjliggör för FoU-organisationen att utveckla och säkerställa lösningar för nästa generations teknologier och molnbaserade tjänster.

Hans Vestberg, Ericssons VD och koncernchef, säger: "De nya ICT-centren visar på Ericssons passion för att driva utveckling inom industrin och hur viktigt Sverige är för Ericssons FoU. Nya viktiga idéer kommer från samarbeten och de här centren kommer att flytta fram gränserna för vad som är möjligt inom nästa generations teknologier och tjänster. Den flexibilitet som centren möjliggör öppnar upp för nya sätt att arbeta, vilket gör att nya innovationer snabbare kan nå marknaden och våra kunder.

"Ericsson har sin bas och sitt ursprung i Sverige. Vi tror att centren kommer att bidra till att fortsätta utveckla kompetens och ICT-industrin i Sverige."

Centrena kommer att ha nytänkande design och byggs i moduler som är skalbara, vilket säkrar ett effektivt nyttjande av resurser och utrymme. Ericsson uppskattar att kombinationen av arkitektur, design och val av plats kommer att minska energikonsumtionen med upp till 40 procent. Den väsentliga minskningen av koldioxidutsläpp är viktig i Ericsons vision om en mer hållbar framtid.

Information till redaktionen

Bilder på ICT centren bifogas och finns även på www.ericsson.com/press

Animerad film finns tillgänglig på: youtube.com/ericsson

Ericsson bygger globalt ICT center i Kanada (pressmeddelande på engelska): www.ericsson.com/ca/news/20130603_ict_254740124_c

Högupplösta bilder och video för journalistiskt bruk finns att ladda ner från  www.ericsson.com/press

Ericsson är en världsledande leverantör av utrustning och tjänster inom telekommunikation. Vi möjliggör det vi kallar the Networked Society - det uppkopplade samhället - med effektiva realtidslösningar vilka möjliggör för oss alla att studera, arbeta och leva våra liv mer självständigt i varaktiga samhällen runt om i världen.

Vårt erbjudande omfattar tjänster, mjukvara och infrastruktur inom informations- och kommunikationsteknologier för telekomoperatörer och andra industrier. I dag går över 40 procent av världens mobiltrafik genom nät som levererats av Ericsson och vi levererar support till våra kunders mobilnät vilka förser fler än 2,5 miljarder abonnemang med tjänster.

Vi har idag fler än 110 000 medarbetare som arbetar för kunder i över 180 länder. Ericsson grundandes 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. Under 2012 hade företaget en försäljning på 227,8 miljarder kronor. Ericssons aktie är noterad på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ New York.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson
www.youtube.com/ericssonpress

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Communications
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com