Ericsson utser Anders Thulin till Senior Vice President Business Excellence och CIO

Press release
sep 24, 2013 06:45 (GMT +00:00)
  • Tillträder den 1 oktober 2013  

  • Anders Thulin kommer att rapportera till Ericssons VD och koncernchef och vara medlem av Ericssons koncernledning. 

  • Ericsson meddelar också idag bildandet av en ny koncernfunktion, Business Excellence & Common Functions 

Ericsson meddelar idag att Anders Thulin utsetts till Senior Vice President Business Excellence och CIO inom Ericssonkoncernen. Anders Thulin kommer att rapportera till Ericssons VD och koncernchef Hans Vestberg och vara medlem av Ericssons koncernledning. Den 1 oktober 2013 tillträder Thulin som chef för den nybildade koncernfunktionen Business Excellence & Common Functions.

Hans Vestberg, säger: "Världen, våra kunder, branschen och Ericsson går alla igenom en period av förändring. Vi har blivit effektivare i strategigenomförande de senaste åren, och nu är det dags att ta ännu ett steg. Med en gedigen bakgrund och kunskap inom high-tech,
IT- och telekombranschen, kommer Anders Thulin att ytterligare stärka vår globala styrmodell och förmåga att verkställa strategier

I rollen som CIO, kommer han att säkerställa att vi genomför globala förbättringar i hela företaget i syfte att nå effektivitetsvinster. Han kommer att arbeta för att dra fördel av våra globala mobila företagstjänster och resurser, vilket även våra kunder kommer kunna dra fördel av."

Som senior partner på McKinsey & Company, ett världsledande konsultföretag, har Thulin fått mer än 20 års erfarenhet av affärsutveckling inom olika branscher, bland annat high-tech, IT och telekom. Han har en examen i nationalekonomi och företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm, inklusive MBA-studier vid Western University, Ivey Business School, Kanada.

Anders Thulin säger: "IT- och telekommarknaden genomgår en förvandling och det gör även Ericsson som företag. Vi lägger ett ännu större fokus på lönsam tillväxt genom affärsutveckling och leverans av globala ICT-tjänster. Jag tycker att det är en fantastisk möjlighet att få följa med Ericsson på denna resa."

Den nya koncernfunktionen Business Excellence & Common Functions kommer också att omfatta koncerngemensamma funktioner såsom IT, Shared Services, Real Estate och Process & Information.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

Anders Thulins biografi och foto

Högupplösta bilder och video för journalistiskt bruk finns att ladda ner från  www.ericsson.com/press

Ericsson är en världsledande leverantör av utrustning och tjänster inom telekommunikation. Vi möjliggör det vi kallar the Networked Society - det uppkopplade samhället - med effektiva realtidslösningar vilka möjliggör för oss alla att studera, arbeta och leva våra liv mer självständigt i varaktiga samhällen runt om i världen.

Vårt erbjudande omfattar tjänster, mjukvara och infrastruktur inom informations- och kommunikationsteknologier för telekomoperatörer och andra industrier. I dag går över 40 procent av världens mobiltrafik genom nät som levererats av Ericsson och vi levererar support till våra kunders mobilnät vilka förser fler än 2,5 miljarder abonnemang med tjänster.

Vi har idag fler än 110 000 medarbetare som arbetar för kunder i över 180 länder. Ericsson grundandes 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. Under 2012 hade företaget en försäljning på 227,8 miljarder kronor. Ericssons aktie är noterad på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ New York.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress 
www.facebook.com/ericsson
www.youtube.com/ericsson 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Ericsson Corporate Communications
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

Ericsson offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 september 2013 kl. 08.45.