Ericsson utser Rima Qureshi till strategichef

Press release
apr 30, 2014 06:30 (GMT +00:00)
  • Rima Qureshi utnämnd till Senior Vice President och strategichef för Ericssonkoncernen
  • Tillträder även rollen som ordförande för affärsenheten Modems
  • Utnämningen gäller från och med den 1 maj, 2014
  • Qureshi har mer än 30 år av global erfarenhet från IT- och telekombranschen, varav 21år på Ericsson

Ericsson utser Rima Qureshi till strategichef med ansvar även för företagets förvärvsstrategi. Qureshi utnämns även till ordförande för affärsenheten Modems.

Hans Vestberg, Ericssons VD och koncernchef säger: "Jag är mycket nöjd med utnämningen. Rimas omfattande erfarenhet från att driva både verksamhet och integration av förvärvade verksamheter, tillsammans med en gedigen meritlista inom strategiutveckling, gör henne perfekt för jobbet. Rima har framgångsrikt lett integrationen av CDMA- och LTE-tillgångarna som förvärvades från Nortel Networks Corporation och ledde affärsenheten CDMA Mobile Systems under åren 2010 - 2012."

Rima Qureshi har varit Senior Vice President och medlem av Ericssons koncernledning sedan 2010.

Rima Qureshi säger: "Branschen genomgår en snabb omvandling, och jag kunde inte tänka mig en mer spännande tid att leda Ericssonkoncernens strategiutveckling. Samtidigt ser jag också fram emot att arbeta nära teamet på affärsenheten Modems för att säkerställa att vi lyckas med introduktionen av industrins mest avancerade LTE-modem."

Rima Qureshi började på Ericsson 1993 och innan rollen som chef för affärsenheten CDMA Mobile Systems hade hon ett antal ledande positioner inom forskning och utveckling, försäljning och tjänster, inklusive ansvar för bolagets Global Service Delivery Centers i Kanada, USA, Mexiko och Brasilien.

I april 2011 utsågs Qureshi till styrelsemedlem i MasterCard Worldwide, baserat på hennes breda internationella erfarenhet och affärsmannaskap. I april 2014 utsågs hon till medlem av Wolters Kluwer Supervisory Board, en global ledare inom professionella informationstjänster.

Qureshi har en Bachelor's degree i informationssystem och en Master of Business Administration, båda från McGill Universitetet i Montreal, Kanada.

Information till redaktionen

Rima Qureshis bio och foto finns tillgängliga på engelska här.

Ericsson är den drivande kraften i det uppkopplade samhället - och världsledande inom kommunikationsteknik och tjänster. Våra långsiktiga relationer med alla stora telekomoperatörer i världen möjliggör för människor, företag och samhälle att utveckla sin potential och skapa en mer hållbar framtid.

Våra tjänster, mjukvara och infrastruktur - särskilt inom mobilitet, bredband och molnlösningar - möjliggör för telekomindustrin och andra sektorer att göra bättre affärer, öka effektiviteten, förbättra användarupplevelsen och ta vara på nya möjligheter.

Med fler än 110 000 anställda och med kunder i 180 länder kombinerar vi globala skalfördelar med ledarskap inom teknik och tjänster. Vi underhåller nät för operatörer som tillsammans har fler än 2,5 miljarder användare. 40% av all mobiltrafik i världen går genom nät som Ericsson levererat. Våra investeringar inom forskning och utveckling säkerställer att våra lösningar - och våra kunder - förblir ledande.

Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Under 2013 var koncernen försäljning 227,4 miljarder kronor. Ericssons aktier är noterade på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ NewYork.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson
www.youtube.com/ericsson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Communications
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

Ericsson offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2014 kl. 08:30.