Ericssons VD understryker vikten av förändring på årsstämma

Press release
apr 11, 2014 14:56 (GMT +00:00)
  • Förändringar i industrin förutsätter att Ericsson fortsätter att utvecklas för att förbli konkurrenskraftigt
  • Hans Vestberg hänvisar till det solida resultatet 2013 och att fokus på lönsamhet börjar ge resultat  
  • Ericsson beskriver sina fortsatta åtaganden för ett ansvarsfullt företagande, inklusive ett robust anti-korruptions program

På företagets årsstämma gav Ericsson en återblick av det stabila finansiella resultatet för 2013 och beskrev sin vision för att behålla sin ledande ställning i den snabba utvecklingen av det uppkopplade samhället. Koncernchef och VD, Hans Vestberg, berättade för aktieägarna att han avser att leverera starkt resultat och värde genom att driva förändring "tvärs över alla industrier såväl som det egna företaget".

Hans Vestberg jämförde Ericsson 1999 med 2013 och påvisade hur fördelningen ändrats i företagets försäljning av hårdvara, mjukvara och tjänster. Dagens höga krav på snabba nät kräver mer mjukvara för snabbare uppgraderingar och mer intelligenta tjänster till slutkonsumenter. Sedan 1999 har Ericsson förändrat sin försäljning från 73% hårdvara och 27% tjänster och mjukvara till nuvarande nivå om 34% hårdvara, 43% tjänster och 23% mjukvara. 1999 var det mer än 103 000 anställda av vilka 43 500 fanns i Sverige. Idag har vi mer än 114 000 anställda världen över men bara 17 858 i Sverige.

Elaine Weidman-Grunewald, chef för hållbarhetsfrågor, höll en kort presentation om ansvarsfullt företagande och hur teknik kan användas som en god kraft. Hon summerade företagets framsteg inom tre områden: ansvarsfullt företagande; energi, miljö och klimatförändringar; och kommunikation för alla.

Hon underströk Ericssons nolltolerans mot korruption. "Under det senaste årtiondet har vi systematiskt och konsekvent arbetat för att stärka robustheten i våra program mot korruption. Vi lägger mycket kraft i att försäkra oss om att våra anställda känner till vilka regler som gäller och ungefär 85 000 av våra anställda har slutfört vårt utbildningsprogram om anti-korruption under 2013."

Ericssons hållbarhetsrapport för 2013 publicerades tidigare idag och finns att läsa på engelska här >>.

Under sitt tal till aktieägarna på bolagsstämman gjorde Hans Vestberg en summering av det finansiella resultat för 2013: "Det var ett starkt år, vi växte med 5% vilket är bättre än vår adresserbara marknad. Vi förbättrade rörelsemarginalen och genererade ett starkt kassaflöde, vilket ger Ericsson en stark balansräkning för att kunna ta tillvara på de möjligheter som ligger framför oss."

Hans Vestberg nämnde företagets strategiska prioriteringar för att nå ett uppkopplat samhälle. Han sa: "Industrier och företag använder bredband i industriell skala för att förbättra processer. Människor använder uppkopplade enheter, som ett stöd för att leva hälsosammare och för att vara nära, och följa anhöriga. Det är vårt jobb att bygga förutsättningarna för att göra allt detta möjligt."

Höjdpunkterna från året som gått inkluderar kontrakten med Volvo Cars, Maersk Line och med E.ON, alla använder mobilitet, bredband och molntjänster för att erbjuda realtidstjänster till sina kunder.

Under 2013 nåddes en uppgörelse med Samsung gällande korslicensavtal och den tvist om patenträttigheter som varit mellan företagen avslutades. Avtalet visar värdet av att dela tekniska framsteg genom licensering enligt rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande (FRAND) villkor. Hans Vestberg framhöll även strategiska beslut så som förvärv av Mediaroom och intentionen om att förvärva Red Bee Media för att fylla gap i produktportföljen och bygga kapacitet inom områdena OSS/BSS och TV och Media. Hans Vestberg bjöd också upp Johan Wibergh, chef för affärsområdet Networks, på scen för att visa aktieägarna Ericsson Radio Dot System och berätta om hur detta system öppnar upp för nya förutsättningar för inomhustäckning.

Hans Vestberg avslutade: "Vi står fast vid vårt strategiska ramverk att vara bäst inom våra kärnområden, etablera ledarskap inom utvalda områden och expandera verksamheten till nya områden, för att leverera det bästa värdet till anställda, kunder och aktieägare."

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

En video med VDs tal och ytterligare bildmaterial kommer finnas tillgängligt efter stämmans slut via www.ericsson.com/press.

Ericsson är den drivande kraften i det uppkopplade samhället - och världsledande inom kommunikationsteknik och tjänster. Våra långsiktiga relationer med alla stora telekomoperatörer i världen möjliggör för människor, företag och samhällen att utveckla sin potential och skapa en mer hållbar framtid.

Våra tjänster, mjukvara och infrastruktur - särskilt inom mobilitet, bredband och molnlösningar - möjliggör för telekomindustrin och andra sektorer att göra bättre affärer, öka effektiviteten, förbättra användarupplevelsen och ta vara på nya möjligheter.

Med fler än 110 000 anställda och med kunder i 180 länder kombinerar vi globala skalfördelar med ledarskap inom teknik och tjänster. Vi underhåller nät för operatörer som tillsammans har fler än 2,5 miljarder användare. 40% av all mobiltrafik i världen går genom nät som Ericsson levererat. Våra investeringar inom forskning och utveckling säkerställer att våra lösningar - och våra kunder - förblir ledande.

Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Under 2013 var koncernen försäljning 227,4 miljarder kronor. Ericssons aktier är noterade på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ NewYork.

www.ericsson.com 
www.ericsson.com/news
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson
www.youtube.com/ericsson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA:

Ericsson Corporate Communications
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com