Förändring i Ericssons koncernledning

Press release
apr 14, 2014 11:30 (GMT +00:00)
  • Douglas Gilstrap, Senior Vice President och global strategichef, kommer att lämna sin roll den 1 augusti 2014 och även lämna Ericssons koncernledning
  • Gilstrap har varit ledande i utvecklingen av Ericssons globala affärsstrategi de senaste fem åren och spelat en avgörande roll för bolagets affärsutveckling och för aktiviteter relaterade till förvärv
  • Arbetet med att rekrytera en ny strategichef till Ericssonkoncernen inleds omedelbart

Ericsson meddelar idag att Douglas Gilstrap lämnar sin roll som Senior Vice President och chef för koncernstab Strategi och därmed även lämnar Ericssons koncernledning. Gilstrap tillträdde rollen på Ericsson 2009 och har varit ansvarig för att utveckla Ericssons affärsstrategi och för att driva företagets förvärvsaktiviteter under denna tid. Han har även spelat en nyckelroll i upplösandet av samriskbolaget ST-Ericsson och för att integrera modemverksamheten för tunna modem i Ericsson. Sedan 2013 han är styrelseordförande för affärsenheten Modem.

Hans Vestberg, VD och koncernchef säger: "Med sin breda branschkunskap och skicklighet inom affärsutveckling och transaktioner har Douglas varit avgörande för att forma Ericssons strategi under de fem åren som han varit på företaget. Han har spelat en ledande roll i alla förvärv och kommersiella aktiviteter under dessa år och bidragit till att stärka Ericssons position tvärs alla affärssegment."

Douglas Gilstrap säger: "Jag är stolt över det arbete som vi har gjort på Ericsson och hur företaget har stärkt sin position på denna transformerande och dynamiska marknad."

INFORMATION TILL REDAKTIONEN 

Douglas Gilstraps bio och foto finns tillgänglig på engelska här

Ericsson är den drivande kraften i det uppkopplade samhället - och världsledande inom kommunikationsteknik och tjänster. Våra långsiktiga relationer med alla stora telekomoperatörer i världen möjliggör för människor, företag och samhälle att utveckla sin potential och skapa en mer hållbar framtid.

Våra tjänster, mjukvara och infrastruktur - särskilt inom mobilitet, bredband och molnlösningar - möjliggör för telekomindustrin och andra sektorer att göra bättre affärer, öka effektiviteten, förbättra användarupplevelsen och ta vara på nya möjligheter.

Med fler än 110 000 anställda och med kunder i 180 länder kombinerar vi globala skalfördelar med ledarskap inom teknik och tjänster. Vi underhåller nät för operatörer som tillsammans har fler än 2,5 miljarder användare. 40% av all mobiltrafik i världen går genom nät som Ericsson levererat. Våra investeringar inom forskning och utveckling säkerställer att våra lösningar - och våra kunder - förblir ledande.

Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Under 2013 var koncernen försäljning 227,4 miljarder kronor. Ericssons aktier är noterade på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ NewYork.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson
www.youtube.com/ericsson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Communications
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

Ericsson offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 april kl. 13:30.