Hexatronic driver vidare kopparkabelverksamhet i Hudiksvall - förvärvar Ericssons kvarvarande maskiner och lager

Press release
apr 16, 2014 11:38 (GMT +00:00)

Ericsson meddelar att Hexatronic avser att driva vidare kopparkabelverksamheten i kabelfabriken i Hudiksvall i egen regi och har tecknat avtal med Ericsson om att förvärva kvarvarande kopparkabelmaskiner och lager. Verksamheten har, i enlighet med parternas ursprungliga förvärvsavtal, fortsatt att producera kopparkabelprodukter för Ericssons räkning under en övergångsperiod med avsikt att avsluta produktionen under 2014. Istället avser nu Hexatronic att driva vidare kopparkabelproduktionen och 15 personer erbjuds fortsatt anställning i Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB. Erforderliga fackliga förhandlingar skall genomföras under den närmaste tiden.

Hexatronic kommer att driva kopparkabelverksamheten som ett fristående affärsområde inom Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB i en långsiktig satsning.

Köpeskillingen för verksamheten är 8,4 miljoner kronor vilket inkluderar hela det befintliga kopparkabel-varulagret och samtliga maskiner och inventarier. Köpeskillingen skall betalas vid 4 tillfällen under 2 år.

Information till redaktionen

Högupplösta bilder och video för journalistiskt bruk finns att ladda ner från  www.ericsson.com/press

Ericsson är en världsledande leverantör av utrustning och tjänster inom telekommunikation. Vi möjliggör det vi kallar the Networked Society - det uppkopplade samhället - med effektiva realtidslösningar vilka möjliggör för oss alla att studera, arbeta och leva våra liv mer självständigt i varaktiga samhällen runt om i världen.

Vårt erbjudande omfattar tjänster, mjukvara och infrastruktur inom informations- och kommunikationsteknologier för telekomoperatörer och andra industrier. I dag går över 40 procent av världens mobiltrafik genom nät som levererats av Ericsson och vi levererar support till våra kunders mobilnät vilka förser fler än 2,5 miljarder abonnenter med tjänster.

Vi har idag fler än 110 000 medarbetare som arbetar för kunder i över 180 länder. Ericsson grundandes 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. Under 2013 hade företaget en försäljning på 227,4 miljarder kronor. Ericssons aktie är noterad på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ New York.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson
www.youtube.com/ericsson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Communications
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com