Ericsson upphör med utvecklingen av modem - flyttar delar av investeringen till radioutveckling

Press release
sep 18, 2014 05:59 (GMT +00:00)
  • Som del av bolagets tillväxtstrategi styrs investeringar om från modem till radio -delar av modemverksamhetens resurser flyttas till FoU inom radionät (inklusive så kallade small cells)
  • Upphör med utvecklingen av tunna LTE modem. Förändringen väntas leda till möjliga förflyttningar mellan enheter och övertalighet. Inleder nu lokala MBL-förhandlingar med arbetstagarrepresentanter för att bestämma nästa steg
  • Kommer att leverera kommersiellt tillgängliga Ericsson M7450 modem som planerat
  • Under nuvarande förutsättningar kommer dagens annonsering att leda till en betydande kostnadsreduktion för modemverksamheten under första halvåret 2015 och från andra halvåret 2015 kommer den inte påverka koncernens resultaträkning.

Ericsson meddelar idag att den framtida utvecklingen av modem kommer att upphöra och att delar av resurserna flyttas till forskning och utveckling (FoU) inom radionät för att bättre tillvarata tillväxtmöjligheter. Förändringen i strategi för modemverksamheten är en del av den tidigare kommunicerade planen att utvärdera verksamheten och dess framtid.

För att ta tillvara på möjligheter inom radionät, framförallt inom så kallade small cells, energieffektivitet och M2M-kommunikation, har Ericsson ett omedelbart behov av att öka FoU med cirka 500 medarbetare. Delar av modemorganisationen har relevant FoU-kompetens som stödjer denna tillväxt.

Ericsson tog över modemverksamheten när det JV, som ägdes tillsammans med STMicroelectronics, splittrades i augusti 2013. Sedan dess har modemverksamheten fokuserat på att få den första produkten med ett integrerat Ericsson-modem på marknaden. Detta uppnåddes i augusti 2014 med modemet M7450, som Ericsson fortsätter att leverera till kunder.

Sedan övertagandet har modemmarknaden utvecklats i en riktning som har reducerat den adresserbara marknaden för tunna modem. Utöver detta råder stark konkurrens, hård prispress och en allt snabbare takt för teknisk innovation. Framgång på denna utvecklade marknad förutsätter omfattande FoU-investeringar. Som en konsekvens av detta, har Ericsson beslutat att upphöra med utvecklingen av modem och istället fokusera på möjligheter inom radio.

Detta är i linje med vad som tidigare kommunicerats kring att utvärdera framtiden för modemverksamheten inom 18-24 månader efter integrationen. Förändringen i strategin väntas leda till möjliga förlyttningar mellan enheter och övertalighet. Ericsson inleder nu lokala MBL-förhandlingar med arbetstagarrepresentanter för att bestämma nästa steg.

Hans Vestberg, VD och koncernchef för Ericsson säger: "Vi har slutfört den första fasen av modemstrategin genom att framgångsrikt leverera Ericsson M7450 modemet. Givet dynamiken på modemmarknaden och utvecklingen på marknaden för small cells och inomhustäckning, tror vi emellertid att en omfördelning av resurser är mer fördelaktigt för Ericsson koncernen och även för våra kunder."

Genomförandet av den aviserade förändringen av strategisk inriktning kommer att påbörjas under det fjärde kvartalet 2014. Den uppskattade FoU kostnaden för modemutvecklingen förväntas vara oförändrad på ca 2,6 miljarder SEK för helåret 2014. Givet det vi ser idag kommer dagens annonsering att leda till en betydande kostnadsreduktion för modemverksamheten under första halvåret 2015 och från andra halvåret 2015 kommer den inte påverka koncernens resultaträkning.

Segmentet Modems kommer att fortsätta rapporteras separat fram till slutet av 2014.

SEGMENTET MODEMS

1582 medarbetare i fördelade över 14 länder med de flesta anställda i följande länder: Sverige (689), Indien (235), Tyskland (216), Kina (206) och Finland (122)

Information till redaktionen

Ericsson inbjuder till en telefonkonferens för analytiker, investerare och media kl 15:00. Hans Vestberg, VD och koncernchef samt Jan Frykhammar, CFO kommer att kommentera annonseringen och svara på frågor.

Sverige: +46 8 50 520 270 (avgiftsfritt inom Sverige: 0200-125 785)

Bekräftelsenummer: 15379726

Vänligen anslut till telefonkonferensen 15 minuter innan konferensen börjar.

Telefonkonferensen kan även följas live på www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors

Högupplösta bilder och video för journalistiskt bruk finns att ladda ner från www.ericsson.com/press

Ericsson är den drivande kraften i det uppkopplade samhället - och världsledande inom kommunikationsteknik och tjänster. Våra långsiktiga relationer med alla stora telekomoperatörer i världen möjliggör för människor, företag och samhälle att utveckla sin potential och skapa en mer hållbar framtid.

Våra tjänster, mjukvara och infrastruktur - särskilt inom mobilitet, bredband och molnlösningar - möjliggör för telekomindustrin och andra sektorer att göra bättre affärer, öka effektiviteten, förbättra användarupplevelsen och ta vara på nya möjligheter.

Med fler än 110 000 anställda och med kunder i 180 länder kombinerar vi globala skalfördelar med ledarskap inom teknik och tjänster. Vi underhåller nät för operatörer som tillsammans har fler än 2,5 miljarder användare. 40% av all mobiltrafik i världen går genom nät som Ericsson levererat. Våra investeringar inom forskning och utveckling säkerställer att våra lösningar - och våra kunder - förblir ledande.

Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Under 2013 var koncernen försäljning 227,4 miljarder kronor. Ericssons aktier är noterade på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ NewYork.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson
www.youtube.com/ericsson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Communications
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

Ericsson offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 september 2014 kl. 08:00.