Förändring i Ericssons koncernledning

Press release
jan 15, 2015 07:45 (GMT +00:00)
  • Johan Wibergh, Executive Vice President och chef for Segmentet Networks, kommer att lämna sin roll den 15 januari 2015 för en tjänst utanför Ericsson

Ericsson meddelar idag att Johan Wibergh lämnar sin roll för en tjänst utanför Ericsson. Wibergh började på Ericsson 1996 och har sedan dess haft flera ledande roller inom företaget. Sedan 2008 har Wibergh också varit del av Ericssons koncernledning.

Hans Vestberg, VD och koncernchef säger: "Under ledning av Johan har vi konsoliderat vårt ledarskap i inom mobilnät och tagit viktiga steg för att driva företagets transformation inom IP, molntjänster och evolutionen mot 5G. Jag är stolt över att han nu tar en annan senior roll inom industrin."

Även om Johan Wibergh lämnar sin tjänst omgående så kommer han att vara tillgänglig för Ericsson fram till den 30 april 2015, då han formellt lämnar bolaget.

Segmentet Networks omfattar Affärsområdet Cloud & IP och Affärsområdet Radio. Från och med den 15 januari 2015, kommer Hans Vestberg att ta rollen som chef för Segmentet Networks, utöver sin roll som VD och koncernchef.

Information till redaktionen

Johan Wiberghs bio på engelska, samt bilder finns tillgängliga här.

Högupplösta bilder och video för journalistiskt bruk finns att ladda ner från www.ericsson.com/press

Ericsson är den drivande kraften i det uppkopplade samhället - och världsledande inom kommunikationsteknik och tjänster. Våra långsiktiga relationer med alla stora telekomoperatörer i världen möjliggör för människor, företag och samhälle att utveckla sin potential och skapa en mer hållbar framtid.

Våra tjänster, mjukvara och infrastruktur - särskilt inom mobilitet, bredband och molnlösningar - möjliggör för telekomindustrin och andra sektorer att göra bättre affärer, öka effektiviteten, förbättra användarupplevelsen och ta vara på nya möjligheter.

Med fler än 110 000 anställda och med kunder i 180 länder kombinerar vi globala skalfördelar med ledarskap inom teknik och tjänster. Vi underhåller nät för operatörer som tillsammans har fler än 2,5 miljarder användare. 40% av all mobiltrafik i världen går genom nät som Ericsson levererat. Våra investeringar inom forskning och utveckling säkerställer att våra lösningar - och våra kunder - förblir ledande.

Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Under 2013 var koncernen försäljning 227,4 miljarder kronor. Ericssons aktier är noterade på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ NewYork.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson
www.youtube.com/ericsson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Communications
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

Ericsson offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 januari kl 08.45.