Ericsson och Apple tecknar globalt patentlicensavtal - löser rättstvist

Press release
dec 21, 2015 07:00 (GMT +00:00)
  • Avtalet inkluderar en global korslicens för patenterade standardessentiella teknologier och vissa andra patenträttigheter.
  • Överenskommelsen avslutar alla pågående krav avseende patentintrång mellan de båda parterna. Avtalsvillkoren är konfidentiella.
  • Företagen kommer att samarbeta inom flera teknikområden, till exempel 5G-utveckling, trafikkontroll av videonät samt optimering av trådlösa nätverk.
  • Inräknat positiva effekter från överenskommelsen och inkluderat pågående patentaffärer med andra licenstagare, uppskattar Ericsson att patent- och licensintäkterna för helåret 2015 kommer att uppgå till SEK 13-14 miljarder.

Ericsson och Apple har kommit överens om ett globalt patentlicensavtal mellan de båda företagen. Avtalet inkluderar en korslicens som täcker patent avseende båda företagens standardessentiella patent (för mobila standarder såsom GSM, UMTS och LTE) och medger vissa andra patenträttigheter. Avtalet löser alla pågående rättstvister avseende patentintrång mellan de båda företagen.

Som en del av det sjuåriga avtalet kommer Apple att göra en inledande betalning till Ericsson och därefter betala löpande licensavgifter. De specifika villkoren för avtalet är konfidentiella.

Inräknat positiva effekter från uppgörelsen och inkluderat pågående patentaffärer med andra licenstagare, uppskattar Ericsson att patent- och licensintäkterna för helåret 2015 kommer att uppgå till SEK 13-14 miljarder.

Avtalet innebär att utredningen av US International Trade Commission, pågående stämningar i U.S. District Court for the Eastern District of Texas och U.S. District Court for the Northern District of California samt rättegångar i Storbritannien, Tyskland och Nederländerna avslutas.

Utöver ett globalt patentlicensavtal kommer företagen att samarbeta inom flera teknikområden, bl a utvecklingen av nästa generations mobilstandard (5G), optimering av existerande trådlösa nätverk till förmån för operatörer och användare över hela världen samt optimering av videotrafik.

Kasim Alfalahi, Ericssons Chief Intellectual Property Officer, säger: "Vi är glada över det nya avtalet med Apple, vilket banar väg för båda företagen att fortsätta fokusera på att få ut ny teknik till den globala marknaden, och öppnar upp för fler gemensamma affärsmöjligheter i framtiden."

Information till redaktionen

Bakgrundsmaterial och högupplösta bilder för journalistiskt bruk finns att ladda ner från  www.ericsson.com/press

Ericsson är den drivande kraften i det uppkopplade samhället - och världsledande inom kommunikationsteknik och tjänster. Våra långsiktiga relationer med alla stora telekomoperatörer i världen möjliggör för människor, företag och samhälle att utveckla sin potential och skapa en mer hållbar framtid.

Våra tjänster, mjukvara och infrastruktur - särskilt inom mobilitet, bredband och molnlösningar - möjliggör för telekomindustrin och andra sektorer att göra bättre affärer, öka effektiviteten, förbättra användarupplevelsen och ta vara på nya möjligheter.

Med ungefär 115 000 anställda och med kunder i 180 länder kombinerar vi globala skalfördelar med ledarskap inom teknik och tjänster. Vi underhåller nät för operatörer som tillsammans har fler än 2,5 miljarder användare. 40% av all mobiltrafik i världen går genom nät som Ericsson levererat. Våra investeringar inom forskning och utveckling säkerställer att våra lösningar - och våra kunder - förblir ledande.

Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Under 2014 var koncernen försäljning 228,0 miljarder kronor. Ericssons aktier är noterade på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ NewYork.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson
www.youtube.com/ericsson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Communications
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

Ericsson offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 december kl. 08.00.