ericsson.com
Your location is listed as Global
Login

Ericssons VD på årsstämman: "nödvändigt att förändras för att tillvarata nya affärsmöjligheter"

apr 14, 2015 15:30 (GMT +00:00)

  • Fortsatt framgång i strategin för det uppkopplade samhället med fokus på marknadsutveckling, tillväxt, förändring och lönsamhet
  • Driver IKT-utvecklingen med fokus på 5G
  • Starkt engagemang för hållbarhet och ansvarsfullt företagande med kontinuerliga och mätbara förbättringar inom alla områden

På företagets årsstämma gav Ericssons koncernchef och VD Hans Vestberg en återblick på  det stabila finansiella resultatet för 2014 och beskrev företagets strategi för det uppkopplade samhället. Vestberg pratade om förändringarna i affärsmixen, där 66% av försäljningen under 2014 kom från tjänster och mjukvara, samt vilka krav som ställs på dagens kommunikationsnät för att möta användarnas behov.

"Våra kunder måste vara innovativa för att skapa nya intäkter; de behöver förändra sina IT-system för att tillvarata möjligheter till effektiviseringar och nå en förbättrad användarupplevelse; och de behöver utveckla sina nät för att möta dagens och morgondagens kundbehov samt introduktionen av nya tjänster och applikationer.

"I den här föränderliga industrin måste vi vara i framkant och leda transformationen för att tillvarata de möjligheter som det här ger oss som IKT-partner", sade Hans Vestberg.

Vestberg pratade även om Ericssons strategiska inriktning där företaget ska nå framgång i sin kärnverksamhet där företaget är marknadsledande inom mobilinfrastruktur och telekomstjänster, samt att bli ledande på utvalda tillväxtområden. De utvalda tillväxtområdena som företaget investerar i - IP-nät, molnteknik, OSS/BSS, TV och media, samt nya industrier och samhället - visade god tillväxt under 2014 med en försäljningstillväxt över 10%.

FOKUS PÅ 5G

Helena Norrman, Ericssons marknads- och kommunikationsdirektör, och Ulf Ewaldsson, Ericssons teknikdirektör, presenterade tillsammans med Hans Vestberg företagets industriledande produktportfölj och starka initiativ inom 5G.

Helena Norrman, marknads- och kommunikationsdirektör, sade: "Vi har stärkt vårt erbjudande med viktiga lanseringar för att bana väg för företagets strategiska riktning, nyheter som vi presenterade på industrimässan Mobile World Congress i Barcelona förra månaden. Vi tar en ledande position på vägen mot 5G med det nya Ericsson Radio System, vilket ger förbättrad kapacitet och betydligt lägre elförbrukning. Vår nya nätverksmjukvara Networks Software 15B ger bättre funktionalitet och kapacitet och möjliggör för mer molnbaserad funktionalitet i mobilnäten."

Ulf Ewaldsson, teknikdirektör, sade: "Vår framgång under de närmaste åren är beroende av vårt teknikledarskap. Under det senaste året har vi satsat 36 miljarder kronor på forskning och utveckling. Vi brinner för att utveckla dagens nätverk och tjänster till nya nivåer för att möjliggöra det uppkopplade samhället."

Ewaldsson presenterade också vinnarna av företagets innovationstävling Årets uppfinnare där företaget uppmärksammar anställda som har gjort en betydande insats för att utveckla  företagets ledande patentportfölj, vilken idag omfattar 37 000 patent. 2014 års vinnare är Panagiotis Saltsidis, Business Unit Cloud & IP, Daniel Larsson, Ericsson Research, och Gunnar Mildh, Ericsson Research. De tre vinnarna har bidragit med 277 patentansökningar under 2014.

ANSVARTSFULLT FÖRETAGANDE

Ericsson publicerade sin tjugoandra hållbarhetsrapport vilket är en summering av det arbete som gjorts under 2014 inom: ansvarsfullt företagande; energi och miljö; samt kommunikation för alla.

Under 2014 har Ericsson ytterligare förstärkt sitt arbete med mänskliga rättigheter, ökat sitt fokus på säkra arbetsplatser genom att bättre inkludera produktionskedjan, samt förbättrat produktportföljen och verksamheten ur ett miljöperspektiv.

Elaine Weidman-Grunewald, hållbarhetschef, Ericsson, sade: "Vårt mål att vara en ansvarstagande och relevant drivkraft för positiv förändring inom det uppkopplade samhället börjar med ansvarsfullt företagande. Varje år medför nya utmaningar och möjligheter, men hållbarhet och ansvarsfullt företagande har blivit en integrerade del i vårt tankesätt och vår identitet och det inflytande vi vill ha på världen."

AVSLUTANDE KOMMENTARER

Hans Vestberg avslutade sin presentation på årsstämman med följande kommentarer:

"Vårt mål är att fortsätta växa snabbare än marknaden, förbättra vårt rörelseresultat utifrån vår starka position, nå framgång inom utvalda tillväxtområden och genom effektivitetsförbättringar. De långsiktiga förutsättningarna för branschen är fortsatt goda, och Ericssons omvandlingsprocess som ökade takten under 2014 kommer att fortsätta under 2015 och framöver. På vägen framåt är jag övertygad om att Ericsson har det som behövs för att fortsätta skapa mervärde för aktieägare och kunder och för att fortsätta att leda och forma branschen."

Information till redaktionen

Högupplösta bilder och video för journalistiskt bruk finns att ladda ner från  www.ericsson.com/press

Ericsson är den drivande kraften i det uppkopplade samhället - och världsledande inom kommunikationsteknik och tjänster. Våra långsiktiga relationer med alla stora telekomoperatörer i världen möjliggör för människor, företag och samhälle att utveckla sin potential och skapa en mer hållbar framtid.

Våra tjänster, mjukvara och infrastruktur - särskilt inom mobilitet, bredband och molnlösningar - möjliggör för telekomindustrin och andra sektorer att göra bättre affärer, öka effektiviteten, förbättra användarupplevelsen och ta vara på nya möjligheter.

Med ungefär 115 000 anställda och med kunder i 180 länder kombinerar vi globala skalfördelar med ledarskap inom teknik och tjänster. Vi underhåller nät för operatörer som tillsammans har fler än 2,5 miljarder användare. 40% av all mobiltrafik i världen går genom nät som Ericsson levererat. Våra investeringar inom forskning och utveckling säkerställer att våra lösningar - och våra kunder - förblir ledande.

Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Under 2014 var koncernen försäljning 228,0 miljarder kronor. Ericssons aktier är noterade på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ NewYork.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson
www.youtube.com/ericsson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Communications
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com