Ericsson meddelar förändring i koncernledningen

  • Fredrik Jejdling utses till vice verkställande direktör vid sidan av den nuvarande rollen som chef för affärsområde Networks, från och med den 7 november 2017
  • Jan Frykhammar, vice verkställande direktör och rådgivare till koncernchefen, lämnar sin roll som vice verkställande direktör och medlem av Ericssons koncernledning, från och med den 7 november 2017
  • Magnus Mandersson, vice verkställande direktör och rådgivare till koncernchefen, lämnar sin roll som vice verkställande direktör och medlem av Ericssons koncernledning, från och med den 7 november 2017

Press release  |  nov 07, 2017 07:30 (GMT +00:00)

About Ericsson   #organisation #koncernledningen

Available in English Svenska

Ericssons styrelse har utsett Fredrik Jejdling till vice verkställande direktör i Ericsson från och med den 7 november 2017. Utnämningen sker i tillägg till hans nuvarande roll som chef för affärsområde Networks och medlem av Ericssons koncernledning.

Jan Frykhammar, vice verkställande direktör och rådgivare till koncernchefen, lämnar sin roll som vice verkställande direktör och medlem av Ericssons koncernledning, från och med den 7 november 2017.

Magnus Mandersson, vice verkställande direktör och rådgivare till koncernchefen, lämnar sin roll som vice verkställande direktör och medlem av Ericssons koncernledning, från och med den 7 november 2017.

Både Frykhammar och Mandersson kommer att lämna Ericsson för att söka nya utmaningar.

Frykhammar har haft en lång och framstående karriär i bolaget. Han kom till Ericsson 1991 och har haft ett antal ledande befattningar inom bolaget. Frykhammar har varit en del av Ericssons koncernledning sedan 2008 och utnämndes till finansdirektör under 2009. Före detta hade Frykhammar rollen som chef för affärsenheten Global Services.

Frykhammar innehade tillfälligt rollen som VD och koncernchef under sökandet efter en ny VD och koncernchef (25 juli 2016 - 15 januari 2017), varefter han haft rollen som rådgivare till koncernchefen, med fokus på bolagsstyrning och effektivitet.

Mandersson började på Ericsson 2004 och har sedan dess haft flera ledande befattningar inom bolaget, bland annat som chef för Ericssons affärsenhet Global Services, chef för Ericssons verksamhet i Nordeuropa och som Senior Vice President för affärsenheten CDMA Mobile Systems. I sin roll som rådgivare till koncernchefen har han stöttat VD och koncernchef Börje Ekholm, med fokus på kundrelationer. Mandersson utsågs till medlem av Ericssons koncernledning 2009 och utsågs till vice verkställande direktör 2011.

Börje Ekholm, VD och koncernchef, Ericsson, säger: "Jan och Magnus har varit med och lett Ericsson genom den otroliga omvandlingen som branschen har genomgått under de senaste 15 åren.

"Jan Frykhammar har varit ovärderlig för företaget under hans 26 år på Ericsson, inte minst när han klev upp som interims-VD i en tid då ledarskap och momentum var av yttersta vikt. Magnus har varit instrumentell i uppbyggnaden av bolagets serviceverksamhet och i att etablera och vårda några av våra viktigaste kundrelationer. Jag önskar Jan och Magnus all lycka i deras framtida utmaningar."

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

Bakgrundsmaterial och högupplösta bilder för journalistiskt bruk finns att ladda ner från  www.ericsson.com/press

FÖLJ OSS:

www.twitter.com/ericsson
www.facebook.com/ericsson
www.linkedin.com/company/ericsson

www.youtube.com/ericsson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:

News Center

media.relations@ericsson.com
(+46 10 719 6992)

investor.relations@ericsson.com
(+46 10 719 00 00)

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 111 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2016 uppgick till 222,6 miljarder kronor (24,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com.