Ändringar i Ericssons valberedning

Tillgänglig på English Svenska

Press release
jul 14, 2017 06:30 (GMT +00:00)

Från och med den 14 juli 2017, kommer Johan Forssell, Investor AB, att ersätta Petra Hedengran, Investor AB, som ordförande i Ericssons valberedning.

Ericssons valberedning inför årsstämman 2018 har nu följande sammansättning:

  • Johan Forssell, Investor AB (ordförande);
  • Bengt Kjell, AB Industrivärden och Handelsbankens Pensionsstiftelse;
  • Christer Gardell, Cevian Funds;
  • Anders Oscarsson, AMF Försäkring och Fonder;
  • Johan Held, Afa Försäkring; och
  • Leif Johansson, styrelsens ordförande.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman.

KONTAKTA VALBEREDNINGEN:

Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Valberedningen
c/o Styrelsens sekretariat
164 83 Stockholm
E-post: nomination.committee@ericsson.com  

Information till redaktionen

Bakgrundsmaterial och högupplösta bilder för journalistiskt bruk finns att ladda ner från www.ericsson.com/press 

FÖLJ OSS:

www.twitter.com/ericsson
www.facebook.com/ericsson
www.linkedin.com/company/ericsson www.youtube.com/ericsson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:

News Center

Ola Rembe, Head of External Communications, Ericsson
Phone: +46 10 719 69 92
E-mail: ola.rembe@ericsson.com

Ericsson Corporate Communications
Phone: +46 10 719 69 92
E-mail: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Phone: +46 10 719 00 00
E-mail: investor.relations@ericsson.com

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 111 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2016 uppgick till 222,6 miljarder kronor (24,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ New York. Läs mer på www.ericsson.com