Ordförande Leif Johansson meddelar att han inte ställer upp till omval

Tillgänglig på English Svenska
  • Ordförande Leif Johansson meddelar att han inte ställer upp till omval på årsstämman 2018
  • Valberedningen har inlett arbete med att hitta en ersättare
Press release
jul 05, 2017 06:30 (GMT +00:00)

Ericssons valberedning har inlett arbetet för att hitta en ersättare för Leif Johansson som ordförande inför årsstämman 2018. 

Leif Johansson säger: “Jag har haft förmånen att få leda arbetet i Ericssons styrelse sedan 2011 och det har varit en spännande men också utmanande tid. Börje Ekholm tillträdde som ny VD i början av året och under första kvartalet 2017 presenterades en ny, mer fokuserad, affärsstrategi. Denna strategi, som styrelsen och de större ägarna står bakom, ger goda förutsättningar att realisera Ericssons fulla potential. Bolaget har nu kommit in i en ny fas med fokus på genomförande, och även med en ny ägarkonstellation. Det är rimligt att låta ägarna gemensamt föreslå ordförande och jag vill i god tid meddela att jag inte ställer upp till omval.”

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

Bakgrundsmaterial och högupplösta bilder för journalistiskt bruk finns att ladda ner från  www.ericsson.com/press 

FÖLJ OSS:

www.twitter.com/ericsson
www.facebook.com/ericsson
www.linkedin.com/company/ericsson www.youtube.com/ericsson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:

News Center

Ola Rembe, Head of External Communications, Ericsson
Phone: +46 10 719 69 92
E-mail: ola.rembe@ericsson.com

Ericsson Corporate Communications
Phone: +46 10 719 69 92
E-mail: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Phone: +46 10 719 00 00
E-mail: investor.relations@ericsson.com

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 111 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2016 uppgick till 222,6 miljarder kronor (24,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ New York. Läs mer på www.ericsson.com

Denna information är sådan information som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2017 kl. 08.30 CET.