Ericsson stärker fokus på innovation och gör förändringar i koncernledningen

Available in English Svenska
  • Nytt affärsområde Emerging Business skapas för att stärka fokus på innovation och affärsutveckling till fördel för både våra kunder och Ericsson. Åsa Tamsons utnämns till chef för affärsområde Emerging Business och medlem av Ericssons koncernledning
  • Förenklad struktur för koncernfunktionerna – Koncernfunktion Technology & Emerging Business och Koncernfunktion Sustainability & Public Affairs förs samman med andra enheter
  • Affärsområde Digital Services påskyndar genomförandet av strategin, Jan Karlsson utses till tillförordnad chef, rekrytering av ny chef har påbörjats
Press release
jan 31, 2018 06:34 (GMT +00:00)

Ericsson meddelar idag förändringar i koncernstrukturen och koncernledningen. Ett nytt affärsområde för Emerging Business skapas för att öka fokus på innovation och affärsutveckling, med inledande fokus på Sakernas internet, IoT, och inom distribuerade molntjänster. Enheten kommer att arbeta på ett strukturerat sätt med både teknisk och affärsmässig innovation för att identifiera, utveckla och skala upp nya verksamheter för att hjälpa våra kunder att tillvarata potentialen inom 5G och IoT.

Åsa Tamsons har utnämnts till Senior Vice President, chef för affärsområde Emerging Business och medlem av Ericssons koncernledning från och med den 1 april 2018.

Åsa Tamsons kommer närmast från McKinsey & Company där hon har haft rollen som partner på bolagets stockholmskontor. Hennes primära fokus har varit tillväxtstrategier, marknadsföring och försäljning, högteknologi, samt telekommunikation. Hon har jobbat med Europa, USA och Latinamerika och har varit baserad på McKinsey’s kontor i San Francisco och Sao Paulo.

Bolaget förenklar sin koncernfunktionsstruktur, från sex koncernfunktioner till fyra. Majoriteten av nuvarande koncernfunktionen Technology & Emerging Business, inklusive enheter med koncernövergripande ansvar som exempelvis enheterna CTO-office och Ericsson Research, vilka kommer att ingå i affärsområdet Emerging Business.

Från och med den 1 februari kommer nuvarande koncernfunktionerna Marketing & Communications och Sustainability & Public Affairs att slås samman till en ny koncernfunktion Marketing & Corporate Relations, under ledning av Helena Norrman, som för närvarande leder koncernfunktionen Marketing & Communications. Den nya koncernfunktionen kommer fortsätta att utveckla strategin för hållbarhet och ansvarsfullt företagande samt säkerställa uppföljning och rapportering, medan ansvaret för mål och genomförande kommer ligga inom affärsområdena eller andra relevanta enheten.

”Med dessa förändringar kombinerar vi en förenklad struktur med ökat fokus på innovation och nya affärer i och med skapandet av affärsområdet Emerging Business. Det är med glädje jag välkomnar Åsa Tamsons till ledningsgruppen. Hon bidrar med djup expertis inom telekom, affärsutveckling och digital transformation. Med dessa förändringar kommer vi också att öka fokuseringen på hållbarhet och ansvarsfullt företagande inom varje affärs- och marknadsområde, vilket gör enhetscheferna fullt ansvariga för sina respektive områden,” säger Börje Ekholm, VD och koncernchef i Ericsson.

"Jag är mycket glad över att få arbeta tillsammans med ett fantastiskt team och få möjligheten att driva tillväxt och nya affärer för Ericsson. Med bolagets starka kompetens inom 5G, IoT och framtida teknologier, ser jag stora möjligheter för innovation och nya lösningar till nuvarande och nya kunder”, säger Åsa Tamsons.

Affärsområde Digital Services genomgår en betydande omvandling för att skapa ett lönsamt och starkt erbjudande inom detta strategiskt viktiga område. Ulf Ewaldsson, chef för affärsenheten Digital Services, har beslutat att lämna sin nuvarande roll som chef för enheten, efter att dess uppbyggnadsfas nu är genomförd, och istället bli rådgivare till koncernchefen.

"Jag är väldigt tacksam för att ha haft möjlighet att starta Digital Services, sätta en organisation på plats, utforma en strategi och en vision för enheten samt att sätta en struktur för arbetet. Under ett mycket utmanande år har vi också tagit viktiga steg för att skapa stabilitet och kvalitet i våra erbjudanden och produktplaner,” säger Ulf Ewaldsson.

Ulf Ewaldsson, nuvarande chef för affärsområde Digital Services, och Elaine Weidman, för närvarande chef för koncernfunktionen Sustainability & Public Affairs, kommer att lämna ledningsgruppen från och med den 1 februari 2018. Jan Karlsson, nuvarande chef för Solution Area BSS, kommer att träda in som tillförordnad chef för affärsområde Digital Services.

Ulf Ewaldsson kommer ha rollen som rådgivare till koncernchefen Börje Ekholm. Mot bakgrund av förändringen av enheterna har Elaine Weidman-Grunewald valt att lämna bolaget för andra uppdrag utanför Ericsson.

"Jag vill tacka Ulf och Elaine för deras bidrag till koncernledningen och Ericsson. De har båda haft en avgörande betydelse för företagets strategier, samt varit med och skapat viktiga relationer med kunder och andra intressenter till företaget, säger Börje Ekholm,” VD och koncernchef för Ericsson.

Det nya affärsområdet Emerging Business kommer att rapporteras under segmentet Other.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

Bakgrundsmaterial och högupplösta bilder för journalistiskt bruk finns att ladda ner från www.ericsson.com/press 

FÖLJ OSS:

www.twitter.com/ericsson
www.facebook.com/ericsson
www.linkedin.com/company/ericsson www.youtube.com/ericsson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:

News Center

media.relations@ericsson.com
(+46 10 719 6992)

investor.relations@ericsson.com
(+46 10 719 00 00)

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 111 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2016 uppgick till 222,6 miljarder kronor (24,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ New York. Läs mer på www.ericsson.com

RELATED FILES