Ericsson säljer bolagets fälttjänster i Sverige till Transtema Group

  • Ericsson säljer verksamheten för fälttjänster, Ericsson Local Services (LSS) i Sverige
  • Transtema Group förvärvar alla tillgångar och fortsätter verksamheten med befintliga cirka 700 anställda
  • Avyttringen i linje med Ericssons fokuserade strategi

Press release  |  jul 11, 2018 06:30 (GMT +00:00)

About Ericsson   #Ericsson #fälttjänster

Available in English Svenska

Ericsson har träffat ett avtal med Transtema Group AB att avyttra Ericsson Local Services AB (LSS), ett dotterbolag till Ericsson som levererar fälttjänster och underhåll av fasta- och mobila nät i Sverige.

Ericsson Local Services AB är marknadsledande inom fälttjänster i Sverige. LSS bygger och underhåller nätinfrastruktur och levererar tjänster alla delar av Sveriges fältservicemarknad.

Enligt avtalet överförs alla tillgångar inom LSS till Transtema Group. LSS fortsätter som ett separat bolag inom Transtema Group. Som ett resultat av avtalet kommer Ericsson att bli en minoritetsägare i Transtema Group och representerad i dess styrelse.

Försäljningen är i linje med Ericssons fokuserade strategi där en nyckelkomponent är Managed Services, som på uppdrag av våra kunder, driver deras nätverk. Avyttringen av LSS är en del i genomförandet av företagets strategi där Ericsson inte längre kommer att erbjuda fristående fälttjänster.  

Per Narvinger, chef för kundområde Nord- och Centraleuropa inom marknadsområde Europa & Latinamerika, Ericsson, säger: ”Ericsson Local Services är marknadsledande inom fälttjänster i Sverige med en kunnig och kompetent personalstyrka om cirka 700 anställda över hela landet. De ger utmärk support till kunderna. Vi är övertygade om att Transtema har alla möjligheter att fortsätta utveckla dessa fälttjänster samtidigt som man säkrar alla kundåtaganden. Tillsammans säkerställer vi en snabb och smidig övergång liksom en varaktig relation mellan oss.”

Magnus Johansson, VD Transtema Group, säger: ”Vår intention är att behålla LSS som en separat verksamhet inom vår koncern. Med LSS kompetens och kundrelationer i Sverige blir detta vår huvudsakliga verksamhet inom området fältservicetjänster. Vårt mål är att expandera verksamheten för fältservicetjänster för telekomnät. Det är i linje med vår ambition att utöka vår verksamhet i Sverige och internationellt. Vi ser fram emot att välkomna alla LSS medarbetare till oss så snart avtalet är klart. ”

Transaktionen förväntas avslutas under tredje kvartalet, 2018, efter sedvanlig process och myndighetsgodkännanden.

Ericsson Local Services AB är marknadsledande inom fälttjänster i Sverige. LSS bygger och underhåller nätverksinfrastruktur och har verksamhet inom alla områden på marknaden för fälttjänster i Sverige.

Om Transtema Group AB

Transtema Group är marknadsledande inom kommunikationsinfrastruktur i Sverige, som konstruerar och bygger kommunikationsnät samt utformar och bygger aktiva kommunikationsutrustningar. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag i Sverige. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

Bakgrundsmaterial och högupplösta bilder för journalistiskt bruk finns att ladda ner på www.ericsson.com/press 

FÖLJ OSS:

www.twitter.com/ericsson
www.facebook.com/ericsson
www.linkedin.com/company/ericsson
www.youtube.com/ericsson 

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:

News Center 

media.relations@ericsson.com 
(+46 10 719 69 92)

investor.relations@ericsson.com 
(+46 10 719 00 00)

OM ERICSSON

Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Digital services, Managed Services och Emerging Business och är utvecklat för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York. www.ericsson.com.