Skip navigation

Ericsson vidtar ytterligare försiktighetsåtgärder inför årsstämman 2020 och valberedningen föreslår att styrelsearvodena förblir oförändrade

Tillgänglig på English Svenska
  • Omfattningen av årsstämman kommer att begränsas ytterligare och endast fokusera på de legala kraven
  • Inga företrädare från Ericsson kommer att hålla anföranden och presentationer kommer att minimeras
  • Aktieägare uppmanas att utnyttja möjligheten att rösta via ombud samt följa årsstämman via webbsändning
  • Valberedningen föreslår att nuvarande styrelsearvoden förblir oförändrade
Press release
Mar 26, 2020 08:00 (GMT +00:00)

Med anledning av den fortsätta smittspridningen av Coronaviruset, vidtar Ericsson (NASDAQ: ERIC) ytterligare försiktighetsåtgärder för att begränsa omfattningen och längden av årsstämman 2020, samt antalet personer som deltar personligen. Det kommer inte att hållas några anföranden av Ericssons företrädare och presentationen av förslag kommer att minimeras. Anföranden kommer istället att spelas in i förväg och planeras att publiceras före årsstämman på www.ericsson.com.

Ordföranden, Ronnie Leten, kommer inte att närvara personligen, utan deltar via länk. Som tidigare kommunicerats, kommer inte VD och koncernchef Börje Ekholm att delta personligen utan deltar via länk. Närvaro av styrelseledamöter och företagsledning kommer att begränsas.

Som tidigare kommunicerats, uppmanar Ericsson aktieägare att rösta via ombud och det kommer föreslås att det ska vara möjligt att följa årsstämman via en direktsänd webbsänding.

Frågor på stämman kommer att fokusera på de agendapunkter som finns i kallelsen. Aktieägare är välkomna att skicka generella frågor om Ericsson till investor.relations@ericsson.com. Ericsson kommer att svara på dessa frågor separat.

 

Deltagare, som ändå vill delta på plats, uppmanas att undvika nära kontakt med andra deltagare i gemensamma utrymmen samt att sprida ut sig i lokalen. Garderober kommer att hållas stängda, deltagare uppmanas därför att ta med sig sina ytterkläder in i lokalen.

Aktieägare som vill utse ett ombud för att rösta å deras vägnar kan hitta relevanta formulär på: https://www.ericsson.com/sv/om-oss/corporate-governance/shareholder-meetings/annual-general-meeting-20202.

Euroclear Sweden AB har informerat Ericsson om att de, utan kostnad, erbjuder en möjlighet för aktieägare som är privatpersoner att utse ett ombud anvisat av Euroclear Sweden att rösta i enlighet med aktieägarens instruktioner. Mer information om detta erbjudande från Euroclear finns på Euroclears webbplats: http://www.euroclearproxy.se. Som ett alternativ kan aktieägare lämna sin fullmakt till Euroclear Sweden personligen vid Kistamässan mellan klockan 10.00 och 14.30 den 31 mars.

 

Uppdaterat förslag från valberedningen

Givet den rådande utvecklingen i samhället till följd av Coronaviruset har valberedningen beslutat att dra tillbaka sitt förslag att höja arvodena till styrelsens ledamöter och föreslår att dessa förblir oförändrade.

 

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

 

FÖLJ OSS:

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här.

www.twitter.com/ericsson
www.facebook.com/ericsson
www.linkedin.com/company/ericsson

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:

Ericsson Newsroom

media.relations@ericsson.com
(+46 10 719 69 92)

investor.relations@ericsson.com
(+46 10 719 00 00)

OM ERICSSON

Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Digital services, Managed Services och Emerging Business och är utvecklat för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York. www.ericsson.com.