Skip navigation

Information om Ericssons årsstämma 2020 med anledning av coronaviruset

Tillgänglig på English Svenska
  • Ericsson avser att hålla årsstämman 2020 som planerat kl. 15.00 den 31 mars 2020, men vidtar försiktighetsåtgärder
  • På grund av rådande omständigheter kommer VD och koncernchef Börje Ekholm inte att närvara personligen, utan deltar via länk
  • Ericsson avser att erbjuda en direktsänd webbsändning av årsstämman och Euroclear Sweden AB kommer att erbjuda aktieägare som är privatpersoner möjlighet att rösta via fullmakt
  • Varken mat eller förfriskningar kommer att serveras, möjligheten att besöka Ericsson Studio ställs in och dörrarna öppnas klockan 14.00 istället för klockan 13.30
Press release
Mar 17, 2020 07:30 (GMT +00:00)

Med hänsyn till våra aktieägares, anställdas och andra intressenters hälsa och säkerhet har Ericsson (NASDAQ: ERIC) beslutat om vissa försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman 2020. Ericsson följer noga utvecklingen kring coronaviruset och följer rekommendationer från relevanta nationella myndigheter och internationella organ, som till exempel WHO och Folkhälsomyndigheten.

Ericsson avser att hålla årsstämman 2020 som planerat klockan 15.00 den 31 mars 2020 i Kistamässan i Kista/Stockholm, men med en begränsad omfattning. Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för offentlig spridning i Stockholmsregionen till mycket hög, vilket är den högsta nivån. På grund av risken för smittspridning har Ericsson beslutat att begränsa stämmans omfattning och närvaron av styrelseledamöter och företagsledning kommer att begränsas. VD och koncernchef Börje Ekholm kommer inte att närvara personligen, utan deltar via länk.

Aktieägare är välkomna att skicka frågor om Ericsson till bolaget i förväg, till investor.relations@ericsson.com.

Det kommer att föreslås att årsstämman beslutar att det ska vara möjligt att följa stämman via direktsänd webbsändning, och en inspelning av VD-anförandet kommer att göras tillgängligt på www.ericsson.com efter årsstämman.

Varken mat eller förfriskningar kommer att serveras och dörrarna öppnas klockan 14.00 istället för klockan 13.30. Den tidigare annonserade möjligheten att besöka Ericsson Studio Unboxed ställs in.

Individer som känner sig sjuka eller har besökt ett område där coronaviruset har en omfattande spridning under en tvåveckorsperiod före årsstämman förväntas avstå från att delta personligen. Detsamma gäller de som har varit i nära kontakt med någon som känner sig sjuk eller som har besökt en sådan region nyligen. För uppdaterad information om riskområden och rekommenda­tioner angående coronaviruset, se www.folkhalsomyndigheten.se. Trots att Ericsson vidtar försiktighetsåtgärder för att minimera risken för exponering av coronaviruset kan bolaget inte garantera att deltagare inte kommer att utsättas för viruset.

Ericsson vill påminna aktieägare om möjligheten att inte delta i stämman personligen. Istället kan de utse ett ombud som röstar å deras vägnar. Aktieägare som vill utse ett ombud för att rösta å deras vägnar kan hitta relevanta formulär på: https://www.ericsson.com/sv/om-oss/corporate-governance/shareholder-meetings/annual-general-meeting-20202.

Euroclear Sweden AB har informerat Ericsson om att de, utan kostnad, erbjuder en möjlighet för aktieägare som är privatpersoner att utse ett ombud anvisat av Euroclear Sweden för att rösta i enlighet med aktieägarens instruktioner. Ericsson välkomnar detta initiativ. Mer information om detta erbjudande från Euroclear finns på Euroclears webbplats: www.euroclearproxy.se. Som ett alternativ kan aktieägare lämna sin fullmakt till Euroclear Sweden personligen vid Kistamässan mellan klockan 10.00 och 14.30 den 31 mars.

Våra aktieägares, anställdas och andra intressenters hälsa och säkerhet är av högsta prioritet och Ericsson förbereder för att ha beredskap att vid behov dela upp deltagarna i olika lokaler i syfte att säkerställa hälsa och säkerhet.

 

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

 

FÖLJ OSS:

www.twitter.com/ericsson
www.facebook.com/ericsson
www.linkedin.com/company/ericsson
www.youtube.com/ericsson

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:

News Center

media.relations@ericsson.com
(+46 10 719 69 92)

investor.relations@ericsson.com
(+46 10 719 00 00)

OM ERICSSON

Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Digital services, Managed Services och Emerging Business och är utvecklat för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York. www.ericsson.com.