Skip navigation

Ericsson slutför förvärvet av Vonage

  • Vonage helägt dotterbolag till Ericsson från och med 21 juli, 2022
  • Med förvärvet av Vonage avser Ericsson att skapa en ny marknad för globala API:er (Application Program Interfaces), baserade på nätverkens egenskaper som kan underlätta utvecklandet av nya applikationer för att digitalisera samhällen
  • Ericsson kommer skapa synergier på kort sikt genom att erbjuda Vonage kommunikationslösningar Unified Communications as a Service (UCaaS) och Contact Center as a Service (CCaaS) till sina befintliga kunder
  • Rory Read, Vonage VD, utses till medlem av Ericssons koncernledning
Press release
Jul 21, 2022 13:00 (GMT +00:00)

Ericsson (NASDAQ: ERIC) har slutfört förvärvet av Vonage Holdings Corp. (Vonage) (NASDAQ: VG), i linje med Ericssons strategi att växa kärnverksamheten inom nätsinfrastruktur, stärka teknikledarskapet och expandera på företagsmarknaden. Förvärvet ger Ericsson tillgång till grundläggande byggstenar för att erbjuda en komplett uppsättning kommunikationslösningar som inkluderar Communications Platform as a Service (CPaaS), UCaaS och CCaaS.

Genom att utnyttja Vonages CPaaS-lösning avser Ericsson förändra hur 5G-nätens avancerade egenskaper görs tillgängliga, konsumeras och betalas för. Detta ger utvecklare globalt, inklusive Vonages mer än en miljon registrerade utvecklare, enkel tillgång till 4G- och 5G-nätens egenskaper via öppna Application Program Interface (API:er).

För mobiloperatörer kommer globala API:er för nätverk, såsom geografisk position och servicenivåer på olika tjänster, erbjuda nya möjligheter till ökade intäkter baserade på 5G-nätens funktionalitet. För Ericsson innebär globala API:er en ny betydande tillväxtmöjlighet. Den befintliga marknaden för kommunikations-API:er såsom video, röst och SMS, växer för närvarande med 30 procent per år och förväntas nå USD 22 miljarder 2025.

Tillgång till nätverksfunktionalitet på ett öppet, intuitivt och programmerbart sätt med globala API:er kommer att ge utvecklare nya möjligheter att skapa applikationer för alla typer av enheter som har nytta av att vara uppkopplade via 5G. Utvecklare kan utnyttja egenskaper såsom autentisering av användare, bandbredd, responstid, energieffektivitet, säkerhet, identifiering och tillförlitlighet – eller information såsom, information om uppkopplade enheter eller prediktiv nättäckning.

Dessa nya och innovativa tillämningar för konsumenter och företag kommer att accelerera utbyggnaden av 5G och öka investeringar i näten ytterligare.

För att öka tillväxten av Vonages lösningar inom UCaaS och CCaaS kommer Ericsson att öka satsningarna på produktutveckling för att kunna erbjuda dessa lösningar till mobiloperatörer. Detta gör det möjligt för Ericssons befintliga kunder att sälja lösningarna under sina egna varumärken, och därmed öka tillväxten. Ericsson kommer också att komplettera sina befintliga erbjudanden inom kommunikationslösningar för små och medelstora företag med Vonage lösningar inom UCaaS och CCaaS, vilka kommer att utgöra en betydande del av Ericssons erbjudanden till både mobiloperatörer och företag.

Börje Ekholm, VD och koncernchef, säger: " Vi är mycket glada över att välkomna Vonage till Ericsson. Med Vonages svit av kommunikationslösningar – UCaaS, CCaaS och API:er för kommunikation  – kommer Ericsson att expandera sina erbjudanden ytterligare på företagsmarknaden. I framtiden kommer nätverksfunktionalitet att konsumeras och betalas för, genom öppna nätverks-API:er, vilket ger möjlighet till att utveckla nya applikationer vi tidigare inte sett. Vi har redan lanserat det första nätverks-API:et, Dynamic End-user Boost, för 4G-nät. Med Vonage kommer vi nu utveckla och kommersialisera nya API:er. Vi ser redan positiv utveckling med ledande mobiloperatörer och siktar på att lansera de första API:erna för 5G nästa år. Vi kommer att fortsätta att skapa nya, förbättrade applikationer och tjänster för företag, samtidigt som vi fortsätter driva innovation baserad på Vonages applikationer inom UCaaS och CCaaS, som kommer hjälpa företag att skapa ny digital kommunikation med bättre användarupplevelse.”

”Genom att föra samman vår teknik inom mobilnäten med att erbjuda API:er till globala utvecklare skapar vi ett paradigmskifte. Detta kommer att sätta mobilsystemen och deras prestanda i centrum och ge mobiloperatörer betydande ny intäktspotential genom att sälja API:er på ett nytt sätt. Detta kan på sikt driva ökade investeringar i näten."

”4G var plattformen som gjorde det möjligt för konsumenter att digitalisera. Detta öppnade upp för nya affärsmodeller och skapade några av de snabbast växande företagen i historien. Med 5G har vi en innovationsplattform som inte liknar något vi sett tidigare, och erbjuder nästan obegränsade möjligheter att utveckla tjänster som är supersnabba, mycket pålitliga, och med kort responstid för verksamhetskritiska tjänster. Med 5G kommer vi att se en ökad digitaliseringstakt av företag med hjälp Vonages svit inom UCaaS och CCaaS som utgör en solid tillväxtplattform.”

Nyligen utnämnes Vonage till marknadsledare i rapporten Omdia Universe: Selecting a CPaaS Platform 2022, där företaget rankas i topp när det gäller kundupplevelse och funktionalitet. Vonage har mer än 120 000 företagskunder, har ett globalt nätverk med mer än en miljon registrerade utvecklare och en skalbar plattform med sammanlagt 25 miljarder meddelanden och minuter per år. I kombination med Ericssons djupa expertis inom nätinfrastruktur, branschledande produktportfölj och globala storlek, förväntas detta göra det möjligt för Ericsson att bana väg ökad tillväxt av marknaden för globala nätverks-API:er. Mobiloperatörer kommer att dra nytta av global räckvidd, utan nationella eller regionala begränsningar.

Förvärvet stärker ytterligare Ericssons närvaro och långsiktiga engagemang i USA, där bolaget har en 120-årig historia.

Rory Read, Vonage VD, säger: "Vonage föddes ur innovation och är idag en global ledare inom molnbaserad affärskommunikation för företag. Vårt partnerskap kommer att stärka våra erbjudanden till företagskunder över hela världen genom att utnyttja Ericssons ledarskap inom 5G, global marknadsnärvaro och stark forskning och utveckling. Med en ökande efterfrågan på API:er inom UCaaS och CCaaS, är den kombinationen av expertis, talang och innovation goda nyheter för våra kunder och partners.”

Han tillägger: ”Sättet som vi arbetar, gör inköp, lär oss, träffar läkare, tränar och konsumerar underhållning håller på att förändras i grunden. Tillsammans kommer Ericsson och Vonage vara i centrum av nästa våg av digital transformation och förse företag, mobiloperatörer och slutanvändare med innovativa applikationer och tjänster. Dessa applikationer och tjänster kommer att förändra hur affärer genomförs, och skapa exceptionella andvändarupplevelser tillsammans med våra kunder och anställda.”

Ytterligare information om transaktionen

Transaktionen förväntas öka Ericssons vinst per aktie (exklusive påverkan av icke-kontanta avskrivningar) och fritt kassaflöde före Merger & Acquisitions (M&A) från 2024 och framåt.

Vonage kommer att bli ett separat affärsområde kallat affärsområdet Global Communications Platform (BGCP) i Ericssonkoncernen. Rory Read, nuvarande VD för Vonage, utses till Senior Vice President och chef för affärsområdet Global Communications Platform och medlem av Ericssons koncernledning.

Efter att transaktionen genomförts kommer Vonage att fortsätta att verka under sitt befintliga namn och varumärke som en del av Ericsson-koncernen.

Från dagens datum kommer Vonages finansiella resultat att rapporteras i segmentet Enterprise tillsammans med affärsområdet Enterprise Wireless Solutions och affärsområdet Technologies & New Businesses och redovisas tredje kvartalet 2022.

Handeln med Vonage stamaktier har upphört och aktien kommer inte längre att vara noterad på Nasdaq Global Select Market.

Förvärvet finansierades kontant. Beloppet i amerikansk valuta har säkrats både med externa transaktioner och ett internt netto av våra pågående inflöden av amerikansk valuta.

Transaktionen förväntas ge möjligheter till synergier för intäkter på kort sikt, inklusive försäljning under mobiloperatörernas egna varumärken samt korsförsäljning av den kombinerade produktportföljen, som 2025 beräknas bidra med USD 0,4 miljarder i försäljning. Ericsson räknar också med att uppnå vissa kostnadsbesparingar genom effektivisering.

Vonage har tidigare visat stark tillväxt och marginalutveckling. Försäljningen uppgick till USD 1,4 miljarder under 12-månadersperioden fram till 31 mars 2022 och under samma period levererade företaget en justerad EBITDA-marginal på 13 procent och fritt kassaflöde på USD 93 miljoner.

Ericsson är fortsatt fast besluten att nå de tidigare kommunicerade långsiktiga finansiella målen om en EBITA-marginal på 15-18 procent och fritt kassaflöde före M&A på 9-12 procent av försäljningen; samt 2022 års EBIT-marginalmål på 12-14 procent för Ericssonkoncernen exklusive Vonage.

Vonage har för närvarande ett pågående ärende hos U.S. Federal Trade Commission (FTC) gällande en undersökning av tidigare konsumentverksamhet som inleddes 2020.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN:

RELATERADE LÄNKAR

Vonage

Ericsson Enterprise Services

Dynamic End User Boost

FÖLJ OSS:

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här.
Prenumerera på Ericssons bloggar här

https://twitter.com/ericsson
https://www.facebook.com/ericsson
https://www.linkedin.com/company/ericsson

YTTERLIGARE INFORMATION:

Ericsson Newsroom
 

E-post: media.relations@ericsson.com
Telefon: 010-719 69 92

investor.relations@ericsson.com
Telefon: +46 10 719 00 00

Om Ericsson

Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Cloud Software och Services, Enterprise Wireless Solutions, samt Technologies och New Businesses. Dessa är utvecklade för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York. www.ericsson.com

Om Vonage

Vonage, en global ledare inom molnbaserad kommunikation, hjälper företag att påskynda sin digitala transformation. Vonages kommunikationsplattform är fullständigt programmerbar och möjliggör integration av video, röst, chatt, meddelanden och verifiering i befintliga produkter, arbetsflöden och system. Vonages programmerbara applikationer för kombinerad kommunikation och kontaktcenter är byggda från Vonage-plattformen och gör det möjligt för företag att förändra hur de kommunicerar och arbetar från kontoret eller var som helst, vilket ger enorm flexibilitet och säkerställer kontinuitet i verksamheten. Vonage Holdings Corp. har sitt huvudkontor i New Jersey, med kontor i USA, Europa, Israel och Asien. www.vonage.com

Framtidsriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsriktade uttalanden, inklusive uttalanden om ledningens aktuella syn på marknadens tillväxt, framtida marknadsförhållanden, framtida händelser, finansiell ställning samt förväntat operativt och finansiellt resultat, särskilt information om:

- Våra mål, strategier, planeringsantaganden och operationella och finansiella resultatförväntningar

- Branschtrender, framtida kännetecken för och utveckling av våra marknader

- Vår framtida likviditet, finansiella resurser, investeringar, kostnadsbesparingar och lönsamhet

- Förväntad efterfrågan på våra befintliga och kommande produkter och tjänster, liksom planer på att lansera nya produkter och tjänster inklusive forsknings- och utvecklingskostnader

- Förmågan att leva upp till framtida planer och realisera potential för framtida tillväxt

- Förväntade operativa och finansiella resultat av strategiska samarbetsprojekt och joint ventures

- Tiden det tar innan förvärvade enheter och verksamheter integreras och blir lönsamma

- Teknik- och branschtrender, inklusive lagstiftning, standardisering, konkurrens och kundstruktur.

Orden ”anse”, ”förvänta”, ”förutspå”, ”förutse”, ”förutsätta”, ”avse”, ”trolig”, ”beräknas”, ”kan”, ”skulle kunna”, ”planera”, ”uppskatta”, ”bedöma”, ”kommer att”, ”bör”, ”strävan”, ”ambition”, ”försöka”, ”potential”, ”målsättning”, ”fortsätta” eller deras negativa versioner eller variationer samt liknande ord eller uttryck används för att identifiera framtidsriktade uttalanden. Alla uttalanden som hänför sig till förväntningar, planer eller andra beskrivningar av framtida händelser eller omständigheter, tillsammans med underliggande antaganden, utgör framtidsriktad information.

Vi gör investerare uppmärksamma på att dessa uttalanden är förenade med risker och osäkerheter, varav många är svåra att förutse och generellt sett ligger utanför vår kontroll, vilket kan medföra att det faktiska resultatet kan skilja sig väsentligt från det uttalade, indikerade eller beräknade resultat som framgår av den framtidsriktade informationen och uttalandena.

Viktiga faktorer som kan påverka om och hur väl våra framtidsriktade uttalanden kommer att förverkligas innefattar, men är inte begränsade till, de faktorer som beskrivs i avsnittet ”Riskfaktorer” i senaste kvartalsrapporten, och i avsnittet ”Riskfaktorer” i årsredovisningen för 2021.

Dessa framtidsriktade uttalanden återspeglar endast våra uppskattningar och antaganden vid tidpunkten när de gjordes. Vi avsäger oss uttryckligen skyldighet att, efter datumet för detta meddelande, uppdatera dessa framtidsriktade uttalanden, liksom de uppskattningar och antaganden som ligger till grund för dem, för att återspegla händelser eller förändrade förhållanden eller ändringar av förväntningar eller inträffandet av förväntade händelser, antingen som ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat, med undantag för vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning eller börsregler.