Skip navigation

Ericsson meddelar förändringar i koncernledningen

Tillgänglig på English Svenska
Press release
Oct 11, 2023 06:30 (GMT +00:00)
  • Chris Houghton, för närvarande Senior Vice President och chef för marknadsområde Nordostasien, utses till Chief Operating Officer.
  • Åsa Tamsons, för närvarande Senior Vice President och chef för affärsområde Technologies & New Businesses, utses till chef för affärsområde Enterprise Wireless Solutions.

Ericsson (NASDAQ: ERIC) meddelar i dag utnämningarna av Chris Houghton till Chief Operating Officer (COO) och Åsa Tamsons till chef för affärsområdet Enterprise Wireless Solutions. Både Chris Houghton och Åsa Tamsons kommer att rapportera till Ericssons koncernchef och vd Börje Ekholm. Utnämningarna understryker Ericssons engagemang för att påskynda transformationen.

Chris Houghton som för närvarande är chef för marknadsområde Nordostasien, har arbetat på Ericsson i 35 år och har djup kunskap om viktiga marknader och verksamhetsområden. I sin nya roll kommer Chris Houghton att fokusera på koncernövergripande initiativ inklusive pågående kostnadseffektiviseringsprogram.

Åsa Tamsons som för närvarande är chef för affärsområdet Technologies & New Businesses (BTEB) utses till chef för affärsområdet Enterprise Wireless Solutions. Åsa Tamsons har omfattande erfarenhet av att utveckla och driva tillväxt i nya affärer. I sin nya roll kommer Åsa Tamsons att fokusera på tillväxt inom Enterprise Wireless Solutions men även på att öka takten i arbetet mot att nå breakeven.

Börje Ekholm kommenterar utnämningarna: “COO:ns uppdrag kommer att vara att stärka och övervaka det operativa genomförandet i hela koncernen och att förbättra positionering och koordinering mellan verksamhetsområden. Detta kommer göra det möjligt för mig att helt och hållet fokusera på viktiga strategiska prioriteringar i verksamheten. Jag är glad att Chris med sin omfattande internationella erfarenhet har tackat ja till den här nya rollen på Ericsson.”

Börje Ekholm fortsätter: ”BTEBs uppdrag i Ericsson är att skapa och skala strategiska och vinstgivande tillväxtaffärer på lång sikt som samtidigt har positiv påverkan på människor och vår planet. Med Åsa som chef har BTEB blivit lönsamt och hon har gjort ett utmärkt arbete de senaste fem åren. Jag ser nu fram emot att hon ska leda ett annat mycket viktigt affärsomåde inom Ericsson där hon kommer driva förbättringar av tillväxt och lönsamhet.”

Chris Houghton och Åsa Tamsons tillträder sina nya tjänster den 1 november 2023. Samtidigt kommer affärsområde Technologies & New Businesses att börja rapportera till COO:n.

Ericsson meddelar i dag även att George Mulhern, Senior Vice President och chef för affärsområdet Enterprise Wireless Solutions (BEWS), blir rådgivare åt BEWS med start den 1 november 2023. Han kommer att gå i pension under 2024. Nunzio Mirtillo, Senior Vice President och chef för marknadsområde Sydostasien, Oceanien och Indien, kommer att gå i pension under 2024.

Börje Ekholm säger: ”Nunzio har arbetat på Ericsson i 35 år och har i högsta grad bidragit till våra framgångar. Hans engagemang och oförtröttliga fokus på tillväxt har varit en inspirationskälla för mig och många kollegor. Jag önskar honom allt gott framöver.

”Vi är världsledande på trådlösa edge lösningar och dedikerade nätverk till företag. George har i hög grad bidragit i processen med att integrera Cradlepoint i Ericssons kunderbjudande och jag önskar honom allt gott.”

Rekryteringsprocesser för att ersätta Chris Houghton som chef för marknadsområde Nordostasien och Nunzio Mirtillo som chef för marknadsområde Sydostasien, Oceanien och Indien, har påbörjats. Chris Houghton förblir i sin roll fram till dess att rekryteringsprocessen har avslutats.


INFORMATION TILL REDAKTIONEN:

FÖLJ OSS:

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här.
Prenumerera på Ericssons bloggar här
https://twitter.com/ericsson
https://www.facebook.com/ericsson
https://www.linkedin.com/company/ericsson

YTTERLIGARE INFORMATION:
Ericsson Newsroom
media.relations@ericsson.com  (+46 10 719 69 92)
investor.relations@ericsson.com  (+46 10 719 00 00)


OM ERICSSON:
Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Cloud Software och Services, Enterprise Wireless Solutions, Global Communications Platform, samt Technologies och New Businesses. Dessa är utvecklade för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York. www.ericsson.com