Skip navigation

Nytt antal aktier och röster i Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Tillgänglig på English Svenska
Press release
May 31, 2023 06:00 (GMT +00:00)

Det totala antalet aktier i Telefonaktiebolaget LM Ericsson (NASDAQ:ERIC) per den 31 maj 2023 uppgår till 3 344 151 735, varav 261 755 983 A-aktier och 3 082 395 752 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 569 995 558,2, varav A-aktierna motsvarar 261 755 983 röster och B-aktierna motsvarar 308 239 575,2 röster.

Ökningen av antalet aktier och röster föranleds av att bolaget i maj 2023 har genomfört en nyemission av 10 miljoner C-aktier vilka därefter har återköpts och, med stöd av omvandlingsförbehåll i bolagsordningen, omvandlats till B-aktier. Detta är i enlighet med beslut av årsstämman 2023 att öka antalet egna aktier som del i finansieringen av Långsiktiga rörliga ersättningsprogram LTV II 2023, LTV 2022 och LTV 2021 för bolagets koncernledning och andra ledande befattningshavare. Bolaget innehar för närvarande 14 009 306 egna B-aktier.


INFORMATION TILL REDAKTIONEN:

FÖLJ OSS:

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här.
Prenumerera på Ericssons bloggar här
https://twitter.com/ericsson
https://www.facebook.com/ericsson
https://www.linkedin.com/company/ericsson

YTTERLIGARE INFORMATION:
Ericsson Newsroom
media.relations@ericsson.com  (+46 10 719 69 92)
investor.relations@ericsson.com  (+46 10 719 00 00)


OM ERICSSON:
Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Cloud Software och Services, Enterprise Wireless Solutions, Global Communications Platform, samt Technologies och New Businesses. Dessa är utvecklade för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York. www.ericsson.com

Denna information är sådan information som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2023 kl. 08.00 CEST.