Skip navigation

Ericsson använder överlåtelsebemyndigande

Tillgänglig på English Svenska
Press release
Feb 16, 2024 07:45 (GMT +00:00)

Ericssons (NASDAQ:ERIC) årsstämma beslutade den 29 mars 2023 att bemyndiga bolagets styrelse att besluta om överlåtelse av egna aktier. Enligt bemyndigandet kan bolaget i samband med leverans av intjänade aktier enligt de långsiktiga rörliga ersättningsprogrammen 2019 och 2020 (”LTV 2019” och ”LTV 2020”), före årsstämman 2024, behålla och sälja högst 60 % av de intjänade aktierna av serie B i bolaget för att täcka kostnaderna för att innehålla och betala skatt och sociala avgifter för programdeltagarnas räkning avseende prestationsaktierätterna för överföring till skattemyndigheter. Ericsson har idag beslutat att utnyttja bemyndigandet från bolagsstämman för dessa syften.

Överlåtelse av egna aktier kan ske på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 16 februari 2024 fram till årsstämman 2024 till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Ericsson äger idag 12 932 223 av serie B i bolaget och kan enligt beslutet att utnyttja överlåtelsebemyndigandet maximalt komma att överlåta upp till 774 889 aktier av serie B i bolaget på Nasdaq Stockholm.


INFORMATION TILL REDAKTIONEN:

FÖLJ OSS:

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här.
Prenumerera på Ericssons bloggar här
https://twitter.com/ericsson
https://www.facebook.com/ericsson
https://www.linkedin.com/company/ericsson

YTTERLIGARE INFORMATION:
Ericsson Newsroom
media.relations@ericsson.com  (+46 10 719 69 92)
investor.relations@ericsson.com  (+46 10 719 00 00)


OM ERICSSON:
Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Cloud Software och Services, Enterprise Wireless Solutions, Global Communications Platform, samt Technologies och New Businesses. Dessa är utvecklade för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York. www.ericsson.com