Skip navigation

MSB stärker totalförsvaret med 5G från Ericsson

Tillgänglig på English Svenska
  • Ericssons 5G-teknik central del av Sveriges nästa generations kommunikationssystem för samhällsviktig verksamhet, Rakel G2
  • Nytt 5G-kärnnät ger säker och snabb uppkoppling för röstsamtal, data, bilder och video
  • Implementering startar 2024
Press release
Feb 13, 2024 07:00 (GMT +00:00)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har upphandlat ett 5G-nät från Ericsson, ett så kallat kärnnät. Nätverket blir en central del av det statligt kontrollerade radionätet som nu utvecklas för verksamheter inom allmän säkerhet, räddningstjänst, och försvar, kallat Rakel G2.

Med kommunikationssystemet Rakel G2 kommer polis, brandkår, akutsjukvård och försvarsmakten kunna samarbeta mer effektivt och med förbättrad överblick genom säker och snabb uppkoppling för röstsamtal, data, bilder och video.

Ett robust och säkert kommunikationssystem som möjliggör koordinering och fördelning av insatsresurser utgör en viktig del i att förebygga och hantera kriser och nödsituationer. Förmågan att kommunicera säkert och med garanterat hög kvalitet är särskilt viktigt när flera organisationer eller funktioner är involverade – och kan vara avgörande för att rädda liv.

Ronny Harpe, verksamhetschef Rakel och ledningssystem, MSB, säger: ”En förutsättning för samarbete inom totalförsvaret är tillgången till ett robust, modernt, och dedikerat kommunikationssystem. En investering i ett sådant system stärker inte bara Sveriges förmåga att dagligen samarbeta och leda verksamhetskritiska insatser, men även under potentiellt storskaliga kriser.”

Jenny Lindqvist, chef för marknadsområde Europa & Latinamerika, Ericsson, säger: "Genom att tillhandahålla Ericssons senaste 5G-teknologi stödjer vi MSB:s uppdrag att stärka Sveriges totalförsvar. 5G är den mest mångsidiga tekniken för att möta högt ställda krav på säker och snabb kommunikation av ljud, data, bild och video.”

Ericssons kärnnät för 5G kommer initialt att komplettera MSB:s befintliga kommunikationssystem Rakel, som baseras på Tetra-standard. Rakel används av fler än 650 myndigheter och organisationer, däribland polis, tull, försvarsmakten, kustbevakning, räddningstjänst och akutsjukvård.

Implementeringen av det nya kärnnätet för 5G inleds 2024.

För mer information om Ericssons erbjudande till statliga kunder, besök Ericsson Mission Critical Communications.


INFORMATION TILL REDAKTIONEN:

FÖLJ OSS:

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här.
Prenumerera på Ericssons bloggar här
https://twitter.com/ericsson
https://www.facebook.com/ericsson
https://www.linkedin.com/company/ericsson

YTTERLIGARE INFORMATION:
Ericsson Newsroom
media.relations@ericsson.com  (+46 10 719 69 92)
investor.relations@ericsson.com  (+46 10 719 00 00)


OM ERICSSON:
Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Cloud Software och Services, Enterprise Wireless Solutions, Global Communications Platform, samt Technologies och New Businesses. Dessa är utvecklade för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York. www.ericsson.com