Skip navigation

Ericsson beslutar om förvärvserbjudande avseende C-aktier för LTV I 2023

Tillgänglig på English Svenska

I enlighet med beslut av årsstämman 2024 ökar Ericsson (NASDAQ:ERIC) sitt innehav av egna aktier för att kunna tillhandahålla aktier för Långsiktigt rörligt ersättningsprogram LTV I 2023 för Ericssons koncernledning.

Press release
May 02, 2024 12:41 (GMT +00:00)

Ericssons styrelse har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 3 april 2024 (”årsstämman 2024”), beslutat att rikta ett förvärvserbjudande till samtliga innehavare av C-aktier att förvärva dessa aktier. Förvärv ska ske under perioden 14 maj – 27 maj 2024 och betalning för de förvärvade aktierna ska erläggas kontant med cirka 5 kronor per aktie (motsvarande Ericssonaktiens kvotvärde).

Erbjudandet är ett led i finansieringen av Ericssons Långsiktiga rörliga ersättningsprogram LTV I 2023 och omfattar samtliga 4,1 miljoner C-aktier som årsstämman 2024 beslutade att emittera till Investor AB för detta program. Investor AB har idag tecknat samtliga 4,1 miljoner C-aktier och informerat Ericsson att bolaget avser att acceptera förvärvserbjudandet.

När samtliga 4,1 miljoner C-aktier har förvärvats av Ericsson avser styrelsen att omvandla dem till B-aktier. Efter omvandlingen kommer det totala antalet aktier i Ericsson att uppgå till 3 348 251 735, varav 261 755 983 A-aktier och 3 086 495 752 B-aktier. Ericssons innehav av egna aktier uppgår för närvarande till 12 184 543 B‑aktier.


INFORMATION TILL REDAKTIONEN:

FÖLJ OSS:

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här.
Prenumerera på Ericssons bloggar här
https://twitter.com/ericsson
https://www.facebook.com/ericsson
https://www.linkedin.com/company/ericsson

YTTERLIGARE INFORMATION:
Ericsson Newsroom
media.relations@ericsson.com  (+46 10 719 69 92)
investor.relations@ericsson.com  (+46 10 719 00 00)


OM ERICSSON:
Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Cloud Software och Services, Enterprise Wireless Solutions och Global Communications Platform. Dessa är utvecklade för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York. www.ericsson.com