Skip navigation

Ericsson använder överlåtelsebemyndigande

Tillgänglig på English Svenska
Press release
May 03, 2024 06:50 (GMT +00:00)

Ericssons (NASDAQ:ERIC) årsstämma beslutade den 3 april 2024 att bemyndiga bolaget att, i samband med leverans av intjänade aktier enligt det långsiktiga rörliga ersättningsprogrammet 2021 (”LTV 2021”), före årsstämman 2025, behålla och sälja högst 60 % av de intjänade LTV 2021 aktierna av serie B för att täcka kostnaderna för att innehålla och betala skatt och sociala avgifter för programdeltagarnas räkning avseende prestationsaktierätterna för överföring till skattemyndigheter. Ericsson har beslutat att utnyttja bemyndigandet från bolagsstämman för dessa syften.

Överlåtelse av dessa aktier kan ske på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 3 maj 2024 fram till årsstämman 2025 till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Ericsson äger idag 12 184 543 av serie B i bolaget och kan enligt beslutet att utnyttja överlåtelsebemyndigandet maximalt komma att överlåta upp till 345 673 aktier av serie B i bolaget på Nasdaq Stockholm.


INFORMATION TILL REDAKTIONEN:

FÖLJ OSS:

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här.
Prenumerera på Ericssons bloggar här
https://twitter.com/ericsson
https://www.facebook.com/ericsson
https://www.linkedin.com/company/ericsson

YTTERLIGARE INFORMATION:
Ericsson Newsroom
media.relations@ericsson.com  (+46 10 719 69 92)
investor.relations@ericsson.com  (+46 10 719 00 00)


OM ERICSSON:
Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Cloud Software och Services, Enterprise Wireless Solutions och Global Communications Platform. Dessa är utvecklade för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York. www.ericsson.com