Skip navigation

Ericssons valberedning tillsatt

Tillgänglig på English Svenska
Press release
May 30, 2024 06:00 (GMT +00:00)

Ericssons (NASDAQ:ERIC) valberedning inför årsstämman 2025 har tillsatts i enlighet med Instruktion för Valberedningen som beslutades av årsstämman 2012.

Valberedningen består av:

  • Johan Forssell, Investor AB;
  • Helena Stjernholm, AB Industrivärden;
  • Anders Oscarsson, AMF Tjänstepension och AMF Fonder;
  • Christer Gardell, Cevian Capital; och
  • Jan Carlson, styrelsens ordförande.

Johan Forssell är valberedningens ordförande.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman.

KONTAKTA VALBEREDNINGEN

Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Valberedningen
c/o Styrelsens sekretariat
164 83 Stockholm
E-post: nomination.committee@ericsson.com


INFORMATION TILL REDAKTIONEN:

FÖLJ OSS:

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här.
Prenumerera på Ericssons bloggar här
https://twitter.com/ericsson
https://www.facebook.com/ericsson
https://www.linkedin.com/company/ericsson

YTTERLIGARE INFORMATION:
Ericsson Newsroom
media.relations@ericsson.com  (+46 10 719 69 92)
investor.relations@ericsson.com  (+46 10 719 00 00)


OM ERICSSON:
Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Cloud Software och Services, Enterprise Wireless Solutions, samt Global Communications Platform. Dessa är utvecklade för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York. www.ericsson.com