Skip navigation

Nytt antal aktier och röster i Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Tillgänglig på English Svenska
Press release
May 31, 2024 06:00 (GMT +00:00)

Det totala antalet aktier i Telefonaktiebolaget LM Ericsson (NASDAQ:ERIC) per den
31 maj 2024 uppgår till 3 348 251 735, varav 261 755 983 A-aktier och 3 086 495 752 B‑aktier. Det totala antalet röster uppgår till 570 405 558,2, varav A-aktierna motsvarar 261 755 983 röster och B-aktierna motsvarar 308 649 575,2 röster.

Ökningen av antalet aktier och röster föranleds av att bolaget i maj 2024 har genomfört en nyemission av 4,1 miljoner C-aktier vilka därefter har återköpts och, med stöd av omvandlingsförbehåll i bolagsordningen, omvandlats till B-aktier. Detta är i enlighet med beslut av årsstämman 2024 att öka antalet egna aktier som del i finansieringen av Långsiktigt rörligt ersättningsprogram LTV I 2023 för bolagets koncernledning. Bolaget innehar för närvarande 15 579 561 egna B-aktier.

Denna information är sådan information som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2024 kl. 08.00 CEST.


INFORMATION TILL REDAKTIONEN:

FÖLJ OSS:

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här.
Prenumerera på Ericssons bloggar här
https://twitter.com/ericsson
https://www.facebook.com/ericsson
https://www.linkedin.com/company/ericsson

YTTERLIGARE INFORMATION:
Ericsson Newsroom
media.relations@ericsson.com  (+46 10 719 69 92)
investor.relations@ericsson.com  (+46 10 719 00 00)


OM ERICSSON:
Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Cloud Software och Services, Enterprise Wireless Solutions samt Global Communications Platform. Dessa är utvecklade för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York. www.ericsson.com