Skip navigation

Ericsson meddelar att den oberoende observatören har avslutat sitt uppdrag

Tillgänglig på English Svenska
  • Oberoende observatörens granskning avslutades den 2 juni samtidigt som avtalet (Plea Agreement) med DOJ löpte ut
  • Följer på att den oberoende observatören certifierade Ericssons program för regelefterlevnad i mars 2024
  • Fortsätter samarbeta fullt ut med DOJ och SEC utredningar rörande historiska händelser
Press release
Jun 03, 2024 06:00 (GMT +00:00)

Ericsson (NASDAQ: ERIC) meddelar i dag att den oberoende observatören för regelefterlevnad som i juni 2020 utsågs av det amerikanska justitiedepartementet, Department of Justice (DOJ), i samband med Ericssons uppgörelse från 2019 av tidigare överträdelser av Foreign Corrupt Practices Act, (FCPA), har avslutat sitt uppdrag. Avtalet (Plea Agreement) med DOJ från mars 2023 till följd av icke-brottsliga överträdelser av avtalet om uppskjutet åtal (Deferred Prosecution Agreement, DPA) löpte också ut den 2 juni. 

Den oberoende observatörens roll har under de senaste fyra åren varit att omfattande granska, utvärdera och testa alla aspekter av företagets globala antikorruption- och regelefterlevnadsprogram och interna kontroller. Den oberoende observatören intygade den 28 mars 2024 till DOJ att Ericssons antikorruption- och regelefterlevnadsprogram  uppfyller kraven och fungerar effektivt.

Börje Ekholm, Ericssons vd och koncernchef, säger: ”Detta är en viktig milstolpe på resan för att förbättra vår organisation. Under de senaste fyra åren har vi implementerat viktiga krav och processer för regelverksefterlevnad. Vårt engagemang för integritetsfrågor är orubbligt och vi har noll tolererans för korruption, bedrägeri eller andra överträdelser.”


INFORMATION TILL REDAKTIONEN:

FÖLJ OSS:

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här.
Prenumerera på Ericssons bloggar här
https://twitter.com/ericsson
https://www.facebook.com/ericsson
https://www.linkedin.com/company/ericsson

YTTERLIGARE INFORMATION:
Ericsson Newsroom
media.relations@ericsson.com  (+46 10 719 69 92)
investor.relations@ericsson.com  (+46 10 719 00 00)


OM ERICSSON:
Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Cloud Software och Services, Enterprise Wireless Solutions och Global Communications Platform. Dessa är utvecklade för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York. www.ericsson.com