{ Markettagged:True , MatchedLanguageCode:True }

Hur förändrar tekniken våra liv och samhället i stort? Tekniken & är en samtalsserie om vår tids kanske viktigaste frågor där vi belyser den digitala teknikens möjligheter och konsekvenser.

Hur mycket kan man som individ påverka klimatförändringarna? Och till hur stor del kan teknisk innovation hjälpa oss att lösa klimatfrågan? Se och läs mer här.

För att en självkörande framtid krävs tillförlitlig kommunikationsteknik. Finns den tekniken? Eller är transportrevolutionen dömd på förhand att misslyckas? Se och läs mer här.

Vartannat jobb i Sverige kommer att automatiseras inom 20 år. Är det bara de monotona och farliga jobben som försvinner? Eller är AI också kommer att ersätta jurister, kirurger och låtskrivare? Se och läs mer här.

Hur skyddar vi våra hem från intrång när våra liv i flyttar ut i "molnet"? Och vilka moraliska dilemman uppstår i en värld där maskiner kan fatta självständiga beslut, ibland på liv och död? Se och läs mer här.