Ericsson kommenterar uppgifter i media kring frågor om korruption

Tillgänglig på English Svenska

17 Juni, 2016

I mars 2013 mottog Ericsson förfrågan om att på frivillig basis svara på ett antal frågor från myndigheter i USA om Ericssons verksamhet, något vi också bekräftat i media 2013. Ericsson samarbetar med de amerikanska myndigheterna och svarar på dessa samt kompletterande frågor.

Ericsson strävar efter att vid alla tillfällen bedriva affärer i enlighet med tillämpliga lagar, men som en följd av vår globala verksamhet, så uppstår det ibland frågor.

Vi ger inga ytterligare detaljer kring ärendet, men det vi kan säga är att det rör Ericssons antikorruptionsprogram samt frågor relaterade till Foreign Corrupt Practices Act. Ericsson samarbetar med de amerikanska myndigheterna och arbetar med att svara på frågorna.

Som ett börsnoterat bolag följer vi alltid kraven på att offentliggöra upplysningar om händelser som skulle kunna ha väsentlig inverkan på bolaget eller dess finanser. Skulle den situationen uppstå kommer bolaget att offentliggöra information på sedvanligt sätt.

Press release

Related links

Ericssons rapport om hållbarhet och ansvarsfullt företagande, 2015

Om Ericssons anti-korruptionsarbete