Ericsson kommenterar uppgifter i media kring frågor om korruption

Press release  |  jun 17, 2016 08:59 (GMT +00:00)

I mars 2013 mottog Ericsson förfrågan om att på frivillig basis svara på ett antal frågor från myndigheter i USA om Ericssons verksamhet, något vi också bekräftat i media 2013. Ericsson samarbetar med de amerikanska myndigheterna och svarar på dessa samt kompletterande frågor.

Ericsson strävar efter att vid alla tillfällen bedriva affärer i enlighet med tillämpliga lagar, men som en följd av vår globala verksamhet, så uppstår det ibland frågor.

Vi ger inga ytterligare detaljer kring ärendet, men det vi kan säga är att det rör Ericssons antikorruptionsprogram samt frågor relaterade till Foreign Corrupt Practices Act. Ericsson samarbetar med de amerikanska myndigheterna och arbetar med att svara på frågorna.

Som ett börsnoterat bolag följer vi alltid kraven på att offentliggöra upplysningar om händelser som skulle kunna ha väsentlig inverkan på bolaget eller dess finanser. Skulle den situationen uppstå kommer bolaget att offentliggöra information på sedvanligt sätt.

                                                                                                             

Information till redaktionen

Bakgrundsmaterial och högupplösta bilder för journalistiskt bruk finns att ladda ner från  www.ericsson.com/press

Ericsson är den drivande kraften i det uppkopplade samhället - och världsledande inom kommunikationsteknik och tjänster. Våra långsiktiga relationer med alla stora telekomoperatörer i världen möjliggör för människor, företag och samhälle att utveckla sin potential och skapa en mer hållbar framtid.

Våra tjänster, mjukvara och infrastruktur - särskilt inom mobilitet, bredband och molnlösningar - möjliggör för telekomindustrin och andra sektorer att göra bättre affärer, öka effektiviteten, förbättra användarupplevelsen och ta vara på nya möjligheter.

Med ungefär 115 000 anställda och med kunder i 180 länder kombinerar vi globala skalfördelar med ledarskap inom teknik och tjänster. Vi underhåller nät för operatörer som tillsammans har fler än 2,5 miljarder användare. 40% av all mobiltrafik i världen går genom nät som Ericsson levererat. Våra investeringar inom forskning och utveckling säkerställer att våra lösningar - och våra kunder - förblir ledande.

Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Under 2015 var koncernen försäljning 246.9 miljarder kronor. Ericssons aktier är noterade på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ NewYork.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson
www.youtube.com/ericsson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Communications
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

Ericsson offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juni 2016, kl. 11:00.