Grekisk förundersökning i affär från 1999

Tillgänglig på English Svenska

19 Juni, 2016

Ericsson informerar om grekisk förundersökning i försvarsaffär från år 1999.

Grekiska myndigheter har under en tid utrett vapenaffärer inom den grekiska försvarssektorn. Som en del av detta pågår en förundersökning som rör ett avtal där Ericsson Microwave Systems levererade en luftburen radarlösning till Grekland. Avtalet slöts år 1999. Bolaget redovisar incidenter som rör korruption och åtgärder årligen som en del av rapporten kring hållbarhet och ansvarsfullt företagande. Bolaget kommenterade detta ärende för mer än två år sedan, inklusive i samband med bolagets årsstämma.

Ericsson Microwave Systems såldes av Ericsson år 2006. Bolagshandlingar, avtal och dokumentation lämnades över i samband med försäljningen.

Som del av den pågående förundersökningen har sju, nuvarande och före detta, Ericssonanställda nyligen delgivits misstanke om eventuell korruption av en grekisk åklagare.

Ericsson har inte blivit kontaktat av några myndigheter i ärendet.

De nuvarande och före detta Ericssonanställda har ännu inte erhållit all relevant dokumentation från utredningen, och har heller ännu inte hörts av den grekiske åklagaren.

Eftersom en förundersökning pågår, där nuvarande och tidigare anställda delgivits misstanke, är det olämpligt för Ericsson att vidare kommentera ärendet i sak.

Ericsson arbetar aktivt med sitt antikorruptionsprogram och har en stark affärsetiks-kod som bekräftas av alla anställda vid anställning och upprepade gånger under hela anställningstiden. Ericsson har nolltolerans mot korruption och mutor och vi arbetar aktivt för att förhindra korruption inom koncernen, exempelvis genom anti-korruptionsträning för anställda och leverantörer. Vi redovisar vårt arbete transparent i vår årliga rapport kring hållbarhet och ansvarsfullt företagande, som inkluderar vår GRI-rapportering där incidenter som rör korruption, samt åtgärder, avhandlas.

Ericsson kommer att fortsätta följa detta ärende noga och kommer vid förfrågan att samarbeta med myndigheter.

Press release

Relaterade länkar

Ericssons rapport om hållbarhet och ansvarsfullt företagande, 2015

Om Ericssons anti-korruptionsarbete