Grekisk förundersökning i affär från 1999

Press release
jun 19, 2016 12:00 (GMT +00:00)

Ericsson informerar om grekisk förundersökning i försvarsaffär från år 1999.

Grekiska myndigheter har under en tid utrett vapenaffärer inom den grekiska försvarssektorn. Som en del av detta pågår en förundersökning som rör ett avtal där Ericsson Microwave Systems levererade en luftburen radarlösning till Grekland. Avtalet slöts år 1999. Bolaget redovisar incidenter som rör korruption och åtgärder årligen som en del av rapporten kring hållbarhet och ansvarsfullt företagande. Bolaget kommenterade detta ärende för mer än två år sedan, inklusive i samband med bolagets årsstämma.

Ericsson Microwave Systems såldes av Ericsson år 2006. Bolagshandlingar, avtal och dokumentation lämnades över i samband med försäljningen.

Som del av den pågående förundersökningen har sju, nuvarande och före detta, Ericssonanställda nyligen delgivits misstanke om eventuell korruption av en grekisk åklagare.

Ericsson har inte blivit kontaktat av några myndigheter i ärendet.

De nuvarande och före detta Ericssonanställda har ännu inte erhållit all relevant dokumentation från utredningen, och har heller ännu inte hörts av den grekiske åklagaren.

Eftersom en förundersökning pågår, där nuvarande och tidigare anställda delgivits misstanke, är det olämpligt för Ericsson att vidare kommentera ärendet i sak.

Ericsson arbetar aktivt med sitt antikorruptionsprogram och har en stark affärsetiks-kod som bekräftas av alla anställda vid anställning och upprepade gånger under hela anställningstiden. Ericsson har nolltolerans mot korruption och mutor och vi arbetar aktivt för att förhindra korruption inom koncernen, exempelvis genom anti-korruptionsträning för anställda och leverantörer. Vi redovisar vårt arbete transparent i vår årliga rapport kring hållbarhet och ansvarsfullt företagande, som inkluderar vår GRI-rapportering där incidenter som rör korruption, samt åtgärder, avhandlas.

Ericsson kommer att fortsätta följa detta ärende noga och kommer vid förfrågan att samarbeta med myndigheter.

För mer information om hur Ericssons arbetar med antikorruption:
www.ericsson.com/thecompany/sustainability-corporateresponsibility

Information till redaktionen

Bakgrundsmaterial och högupplösta bilder för journalistiskt bruk finns att ladda ner från  www.ericsson.com/press

Ericsson är den drivande kraften i det uppkopplade samhället - och världsledande inom kommunikationsteknik och tjänster. Våra långsiktiga relationer med alla stora telekomoperatörer i världen möjliggör för människor, företag och samhälle att utveckla sin potential och skapa en mer hållbar framtid.

Våra tjänster, mjukvara och infrastruktur - särskilt inom mobilitet, bredband och molnlösningar - möjliggör för telekomindustrin och andra sektorer att göra bättre affärer, öka effektiviteten, förbättra användarupplevelsen och ta vara på nya möjligheter.

Med ungefär 115 000 anställda och med kunder i 180 länder kombinerar vi globala skalfördelar med ledarskap inom teknik och tjänster. Vi underhåller nät för operatörer som tillsammans har fler än 2,5 miljarder användare. 40% av all mobiltrafik i världen går genom nät som Ericsson levererat. Våra investeringar inom forskning och utveckling säkerställer att våra lösningar - och våra kunder - förblir ledande.

Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Under 2015 var koncernen försäljning 246.9 miljarder kronor. Ericssons aktier är noterade på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ NewYork.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson
www.youtube.com/ericsson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Communications
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com