Kommentar till medieuppgifter om förhör av Ericsson-chef

Tillgänglig på English Svenska

23 November, 2016

I en artikel i Svenska Dagbladet 23 november finns uppgifter om att Ericsson-anställda kallats till förhör i USA. Med anledning av artikeln vill Ericsson ge följande kommentar:

Ericsson har tidigare meddelat att vi samarbetar med amerikanska myndigheter och svarar på ett antal frågor på frivilligbasis. I den processen ingår det som ett naturligt led att personer från företaget intervjuas.

Ericsson redogör inte i detalj förfrågningar från myndigheter eftersom det skulle kunna störa eller påverka myndigheternas arbete. Det är heller inte i linje med Ericssons policies att lämna ut namn på enskilda anställda i denna typ av situationer.

Som ett börsnoterat bolag följer vi alltid kraven på att offentliggöra upplysningar om händelser som skulle kunna ha väsentlig inverkan på bolaget eller dess finanser. Skulle den situationen uppstå kommer bolaget att offentliggöra information på sedvanligt sätt.