Kommentar till påståenden om insiderinformation

Tillgänglig på English Svenska

1 Juni, 2017

Det har förekommit en rad påståenden i vissa medier om Leif Johanssons köp av Ericssonaktier den 12 maj 2017 och att insiderinformation skulle ha förelegat. Bolaget vill därför göra följande förtydliganden:

Vi har en process där styrelseledamöter kontaktar bolagets chefsjurist före all handel i Ericsson-aktien för att göra en bedömning av om insiderinformation eller annat hinder för transaktionen föreligger. Så skedde även denna gång och då det konstaterades att inget sådant hinder fanns genomfördes transaktionen.

Leif Johansson har sedan tidigare Ericsson-aktier. Som styrelseordförande anser Leif att det är viktigt att ha ett personlig ägande i bolaget. Leif Johansson köpte i början av maj ytterligare aktier. Detta skedde i kölvattnet av att bolaget presenterat en ny strategi samt rapporten för första kvartalet presenterats. Som vi nämner ovan fanns det vid detta tillfälle, den 12 maj, inget hinder att handla i aktien.

Ericsson har goda rutiner för att skydda känslig information. I samband med att bolaget fick information om att Cevian Capital hade för avsikt att flagga sitt aktieinnehav enligt gällande regler upprättade Ericsson en loggbok enligt tillämpliga regler.