Magnus Mandersson utsedd till vice VD för Ericsson

Press release
okt 28, 2011 05:30 (GMT +00:00)
  • Gäller från 1 november 2011 
  • Fortsätter som chef för affärsenheten Global Services och som medlem av koncernledningen  

Ericssons styrelse har utsett Magnus Mandersson till vice VD med tillträde den 1 november 2011. Han började på Ericsson 2004 som chef för koncernens globala managed services-organisation och är för närvarande Senior Vice President och chef för affärsenheten Global Services, en position som han fortsätter inneha.

Hans Vestberg, koncernchef och VD: "Magnus Manderson spelar en central roll i den fortsatta utvecklingen av Ericssons ledande tjänsteerbjudande. Magnus är en lagspelare och tillför värdefulla insikter inom strategi och operativ verksamhet, bland annat från hans tidigare arbete i mobiloperatörssegmentet."

Magnus Mandersson har mer än 15 års erfarenhet från telekom industrin från sina tidigare positioner inom Ericsson och inom Tele2/Milicom. Under sin tid på Ericsson har även varit chef för verksamheten i norra Europa där han även var ansvarig för det globalat kontot för Deutsche Telekom. År 2009 utnämndes han till Senior Vice President och chef för affärsenheten CDMA Mobile Systems och blev medlem av koncernledningen.

Före sin tid på Ericsson har Magnus Mandersson varit VD för Tele2 Europe, COO på Millicom och innehaft flera chefspositioner på IKEA.

Magnus Mandersson är född 1959 och har en civilekonom examen från Lunds Universitet.

Information till redaktionen

Magnus Manderssons foton och CV på engelska finns på: http://www.ericsson.com/thecompany/corporate_governance/company_management/magnus_mandersson

Ericssons videomaterial finns att ladda ner från www.ericsson.com/broadcast_room

Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. Ericsson är marknadsledande inom mobilteknologi för 2G, 3G och 4G, har en ledande position inom drift och underhåll av mobilnät, och ansvarar för driften av nät med drygt 2 miljarder användare. Bolagets erbjudande omfattar fullständiga infrastrukturlösningar för såväl fast som mobil telefoni, tjänster, mjukvara, bredband och multimedialösningar för telekomoperatörer, företag och media. Genom de samägda bolagen Sony Ericsson och ST-Ericsson får världens mobilanvändare tillgång till telefoner med alla de senaste funktionerna.

Ericsson närmar sig sin vision "att vara den drivande kraften i en kommunikationsintensiv värld" genom fokus på innovation och teknologi och där hållbar utveckling är en viktig del i bolagets arbete. Med verksamhet i 180 länder och fler än 90 000 anställda hade Ericsson en intäkt under 2010 på 203,3 miljarder kronor. Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ New York.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/technologyforgood
www.youtube.com/ericssonpress

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Public & Media Relations
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

Ericsson offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2011 kl. 07.30.