Ericsson i strategiskt partnerskap med Cisco för att generera försäljning och synergier

Press release
nov 09, 2015 07:31 (GMT +00:00)
  • Förväntas generera USD 1 miljard i ytterligare försäljning 2018
  • Full effekt från synergier om SEK 1 miljard förväntas 2018
  • Positivt bidrag till rörelseresultatet redan 2016

Ericsson annonserar idag nästa generations strategiska partnerskap med Cisco som kommer skapa framtidens nätverk.  Partnerskapet kombinerar det bästa av båda företagen; routing, datacenter, nätverksprodukter, molnteknik, mobilitet, styrning och kontroll samt ett globalt tjänsteutbud. Ericsson kommer tillsammans med Cisco, ledande inom IP-produkter, att gemensamt erbjuda end-to-end ledarskap tvärsöver nätverksarkitekturer för 5G, molnteknik, IP och sakernas internet (Internet of Things).

Partnerskapet understöds av flera avtal, inklusive ett globalt servicepartneravtal och ett återförsäljaravtal. Parterna har även kommit överens om att diskutera rättvisa och icke-diskriminerande patentvillkor (FRAND) samt underteckna ett licensavtal för sina respektive patentportföljer, vilket möjliggör gemensam innovation samt trygghet för respektive organisations kunder. Som en del av detta avtal kommer Ericsson att motta en licensavgift från Cisco.

Hans Vestberg, VD och koncernchef Ericsson sägar: "Partnerskapet stärker vår IP-strategi som vi har utvecklat under flera år och är ett stort steg framåt i vår egen företagstransformation."

Ytterligare detaljer kring partnerskapet har offentliggjorts separat i ett gemensamt pressmeddelande och finns på www.ericsson.com.

Som ett resultat av partnerskapet kommer Ericsson att utvidga sin addresserbara marknad och förväntas generera USD 1 miljard eller mer i ytterligare försäljning 2018. Den utvidgade adresserbara marknaden finns framförallt inom professionella tjänster, mjukvara och återförsäljning av Cisco-produkter. Den utökade försäljningen förväntas bidra positivt till rörelseresultatet redan under 2016. Partnerskapet förväntas generera synergier om SEK 1 miljard med full effekt 2018, huvudsakligen från omkostnader.

Ericsson och Cisco kommer att fortsätta att utforska ytterligare gemensamma affärsmöjligheter inom partnerskapet.

Ett konferenssamtal för media och analytiker med Hans Vestberg, VD och koncernchef Ericsson och Chuck Robbins, CEO Cisco kommer att hållas idag kl 14:15 CET. Ytterligare detaljer finns på www.ericsson.com/investors samt på www.ericsson.com/press.

Ericsson kommer att hålla sin kapitalmarknadsdag den 10 november i Kista. Under detta evenemang kommer Hans Vestberg och John Chambers, styrelseordförande Cisco, att diskutera partnerskapet och svara på frågor. Evenemanget kommer att finnas tillgängligt via webcast, ytterligare information finns på www.ericsson.com/investors.

Information till redaktionen

Bakgrundsmaterial och högupplösta bilder för journalistiskt bruk finns att ladda ner från  www.ericsson.com/press

Ericsson är den drivande kraften i det uppkopplade samhället - och världsledande inom kommunikationsteknik och tjänster. Våra långsiktiga relationer med alla stora telekomoperatörer i världen möjliggör för människor, företag och samhälle att utveckla sin potential och skapa en mer hållbar framtid.

Våra tjänster, mjukvara och infrastruktur - särskilt inom mobilitet, bredband och molnlösningar - möjliggör för telekomindustrin och andra sektorer att göra bättre affärer, öka effektiviteten, förbättra användarupplevelsen och ta vara på nya möjligheter.

Med ungefär 115 000 anställda och med kunder i 180 länder kombinerar vi globala skalfördelar med ledarskap inom teknik och tjänster. Vi underhåller nät för operatörer som tillsammans har fler än 2,5 miljarder användare. 40% av all mobiltrafik i världen går genom nät som Ericsson levererat. Våra investeringar inom forskning och utveckling säkerställer att våra lösningar - och våra kunder - förblir ledande.

Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Under 2014 var koncernen försäljning 228,0 miljarder kronor. Ericssons aktier är noterade på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ NewYork.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson
www.youtube.com/ericsson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Communications
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

Ericsson Forward-Looking Statement

All statements made or incorporated by reference in this release, other than statements or characterizations of historical facts, are forward-looking statements. These forward-looking statements are based on our current expectations, estimates and projections about our industry, management's beliefs and certain assumptions made by us. Forward-looking statements can often be identified by words such as "anticipates", "expects", "intends", "plans", "predicts", "believes", "seeks", "estimates", "may", "will", "should", "would", "potential", "continue", and variations or negatives of these words, and include, among others, statements regarding: (i) strategies, outlook and growth prospects; (ii) positioning to deliver future plans and to realize potential for future growth; (iii) liquidity and capital resources and expenditure, and our credit ratings; (iv) growth in demand for our products and services; (v) our joint venture activities; (vi) economic outlook and industry trends; (vii) developments of our markets; (viii) the impact of regulatory initiatives; (ix) research and development expenditures; (x) the strength of our competitors; (xi) future cost savings; (xii) plans to launch new products and services; (xiii) assessments of risks; (xiv) integration of acquired businesses; (xv) compliance with rules and regulations and (xvi) infringements of intellectual property rights of others. In addition, any statements that refer to expectations, projections or other characterizations of future events or circumstances, including any underlying assumptions, are forward looking statements. These forward-looking statements speak only as of the date hereof and are based upon the information available to us at this time. Such information is subject to change, and we will not necessarily inform you of such changes. These statements are not guarantees of future performance and are subject to risks, uncertainties and assumptions that are difficult to predict. Therefore, our actual results could differ materially and adversely from those expressed in any forward-looking statements as a result of various factors. Important factors that may cause such a difference for Ericsson include, but are not limited to: (i) material adverse changes in the markets in which we operate or in global economic conditions; (ii) increased product and price competition; (iii) reductions in capital expenditure by network operators; (iv) the cost of technological innovation and increased expenditure to improve quality of service; (v) significant changes in market share for our principal products and services; (vi) foreign exchange rate or interest rate fluctuations; and (vii) the successful implementation of our business and operational initiatives. 

Ericsson offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2015 kl. 08.31.