Ericsson meddelar preliminärt resultat för tredje kvartalet 2016

Press release
okt 12, 2016 05:30 (GMT +00:00)
  • Resultatet för tredje kvartalet 2016 kommer att bli betydligt lägre än bolagets förväntningar. De negativa industritrenderna från första halvåret 2016, med svagare efterfrågan för mobilt bredband, speciellt i marknader som påverkas av en svag makroekonomisk situation, har fördjupats.
  • Försäljningen minskade med -14% jämfört med samma kvartal föregående år till SEK 51,1 (59,2) miljarder, på grund av svagare utveckling i segmentet Networks där försäljningen minskade med -19%.
  • Bruttomarginalen minskade till 28% (34%) som följd av lägre volymer i segmentet Networks, lägre försäljning av mobil bredbandskapacitet och en högre andel av affärer inom tjänster.
  • Rörelseresultatet minskade till SEK 0,3 (5,1) miljarder inklusive omstrukturerings-kostnader om SEK 1,3 miljarder.
  • Nuvarande trender förväntas vara oförändrade på kort sikt.
  • Samtliga siffror är preliminära och ej granskade av revisorerna.
  • Konferenssamtal för analytiker, investerare och media hålls idag, 12 oktober, kl 09:00.
  • En fullständig kvartalsrapport kommer offentliggöras den 21 oktober, kl 07:30.

Ericsson meddelar att resultatet för tredje kvartalet 2016 kommer bli betydligt lägre än bolagets förväntningar. De negativa industritrenderna från första halvåret 2016 har fördjupats, vilket påverkar resultatet för det tredje kvartalet 2016, primärt inom segment Networks. Försäljningsnedgången drivs mest av marknader med svag makroekonomisk situation, såsom Brasilien, Ryssland och Mellanöstern, vilket påverkat försäljningen av mobilt bredband både vad gäller kapacitet och utbyggnad på dessa marknader. Utöver detta har försäljningen av mobil bredbandskapacitet i Europa varit lägre som följd av slutförande av projekt under 2015.

Jan Frykhammar, verkställande direktör och koncernchef säger: "Vårt resultat är väsentligt lägre än vi förutsett och avviker från vad vi tidigare kommunicerat kring marknadsutveckling, med ett svagt slut på kvartalet. De negativa industritrenderna har fördjupats och primärt påverkat segmentet Networks. Trots fortsatt genomförande av vårt kostnads-besparingsprogram har detta inte kompenserat för lägre försäljning och bruttomarginal. Ytterligare analys återstår att göra men nuvarande trender förväntas vara oförändrade på kort sikt. Vi kommer att fortsätta arbeta med pågående kostnadsbesparingar och vidta ytterligare åtgärder för att reducera kostnaden för sålda varor för att anpassa verksamheten till lägre försäljningsvolymer."

Nyckeltal (preliminära och ej granskade)

SEK miljarder Kv 3 
2016
Kv 3
2015
För-
ändring
Kv 2
2016
För-
ändring
Nettoomsättning 51,1 59,2 -14% 54,1 -6%
  Varav Networks 23,3 28,8 -19% 26,8 -13%
Bruttoresultat 14,5 20,1 -28% 17,5 -17%
Bruttomarginal 28,3% 33,9% - 32,3% -
Omkostnader -14,1 -14,9 -6% -14,5 -3%
Rörelseresultat 0,3 5,1 -93% 2,8 -88%
  Varav Networks -0,3 2,8 -109% 1,6 -116%
Rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader 1,6 6,1 -73% 3,8 -58%

Ericsson kommer, som tidigare meddelats, publicera den kompletta kvartalsrapporten för tredje kvartalet den 21 oktober, ca kl 07:30.

KONFERENSSAMTAL FÖR ANALYTIKER, INVESTERARE OCH JOURNALISTER

Med anledning av dagens tillkännagivande kommer Ericsson arrangera ett konferenssamtal för analytiker, investerare och journalister som börjar kl 09:00.

Telefon: 08 5664 2694 (Avgiftsfritt nummer: 0200 883817)

Vänligen ring in 15 minuter innan samtalet börjar. Vid ett stort antal personer som ringer in kan det ta tid innan du kopplas in på samtalet.

Direktsänd audio webcast av konferenssamtalet finns också här

Inspelning av konferenssamtalet kommer att finnas tillgänglig ungefär en timme efter samtalet på www.ericsson.com/press och www.ericsson.com/investors där även presentationsmaterial finns tillgängligt.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

Bakgrundsmaterial och högupplösta bilder för journalistiskt bruk finns att ladda ner från www.ericsson.com/press

Ericsson är den drivande kraften i det uppkopplade samhället - och världsledande inom kommunikationsteknik och tjänster. Våra långsiktiga relationer med alla stora telekomoperatörer i världen möjliggör för människor, företag och samhälle att utveckla sin potential och skapa en mer hållbar framtid.

Våra tjänster, mjukvara och infrastruktur - särskilt inom mobilitet, bredband och molnlösningar - möjliggör för telekomindustrin och andra sektorer att göra bättre affärer, öka effektiviteten, förbättra användarupplevelsen och ta vara på nya möjligheter.

Med ungefär 115 000 anställda och med kunder i 180 länder kombinerar vi globala skalfördelar med ledarskap inom teknik och tjänster. Vi underhåller nät för operatörer som tillsammans har fler än 2,5 miljarder användare. 40% av all mobiltrafik i världen går genom nät som Ericsson levererat. Våra investeringar inom forskning och utveckling säkerställer att våra lösningar - och våra kunder - förblir ledande.

Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Under 2015 var koncernen försäljning 246.9 miljarder kronor. Ericssons aktier är noterade på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ NewYork.

www.ericsson.com 
www.ericsson.com/news
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson
www.youtube.com/ericsson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon: 010-714 64 49
E-post: peter.nyquist@ericsson.com

Ericsson Corporate Communications
Telefon: 010 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: 010 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

Denna information är sådan information som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2016 kl. 07:30 CET.