Ökning av det totala antalet aktier och röster i Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Press release
maj 31, 2016 06:00 (GMT +00:00)

Telefonaktiebolaget LM Ericsson bekräftar att per den 31 maj 2016 uppgår bolagets aktiekapital till 16 655 758 678 kronor och det totala antalet aktier uppgår till 3 331 151 735, varav 261 755 983 A-aktier och 3 069 395 752 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 568 695 558,2, varav A-aktierna motsvarar 261 755 983 röster och B-aktierna 306 939 575,2 röster.

Ökningen av antalet aktier och röster föranleds av att bolaget har genomfört en nyemission av 26 100 000 C-aktier vilka därefter har återköpts och, med stöd av omvandlingsförbehåll i bolagsordningen, omvandlats till B-aktier. Detta är i enlighet med beslut av årsstämman 2016 att öka antalet egna aktier som del i finansieringen av Långsiktigt rörligt ersättningsprogram (LTV) 2016. Bolaget innehar för närvarande 69 331 486 egna aktier.

Information till redaktionen

Bakgrundsmaterial och högupplösta bilder för journalistiskt bruk finns att ladda ner från  www.ericsson.com/press

Ericsson är den drivande kraften i det uppkopplade samhället - och världsledande inom kommunikationsteknik och tjänster. Våra långsiktiga relationer med alla stora telekomoperatörer i världen möjliggör för människor, företag och samhälle att utveckla sin potential och skapa en mer hållbar framtid.

Våra tjänster, mjukvara och infrastruktur - särskilt inom mobilitet, bredband och molnlösningar - möjliggör för telekomindustrin och andra sektorer att göra bättre affärer, öka effektiviteten, förbättra användarupplevelsen och ta vara på nya möjligheter.

Med ungefär 115 000 anställda och med kunder i 180 länder kombinerar vi globala skalfördelar med ledarskap inom teknik och tjänster. Vi underhåller nät för operatörer som tillsammans har fler än 2,5 miljarder användare. 40% av all mobiltrafik i världen går genom nät som Ericsson levererat. Våra investeringar inom forskning och utveckling säkerställer att våra lösningar - och våra kunder - förblir ledande.

Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Under 2015 var koncernen försäljning 246.9 miljarder kronor. Ericssons aktier är noterade på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ NewYork.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson
www.youtube.com/ericsson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Communications
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

Ericsson offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2016 kl. 08.00.