Börje Ekholm tillträder som VD och koncernchef

Press release
jan 16, 2017 07:30 (GMT +00:00)
  • Som tidigare meddelat den 26 oktober 2016, tillträder Börje Ekholm idag rollen som verkställande direktör och koncernchef för Ericsson
  • Jan Frykhammar fortsätter som medlem av koncernledningen och utnämns med start idag till vice verkställande direktör och rådgivare till VD
  • Magnus Mandersson fortsätter som vice verkställande direktör, rådgivare till VD och medlem av koncernledningen
  • Carl Mellander fortsätter som tillförordnad finansdirektör och medlem av koncernledningen

Ericsson (NASDAQ:ERIC) meddelar idag att i samband med att Börje Ekholm tillträder rollen som verkställande direktör och koncernchef för Ericsson, fortsätter Jan Frykhammar, som tillfälligt haft rollen som VD, att vara medlem av Ericssons koncernledning och utnämns till vice verkställande direktör och rådgivare till VD. Jan Frykhammar kommer stötta Börje Ekholm under en övergångsperiod och kommer fokusera på bolagsstyrning och effektivitet.

Magnus Mandersson fortsätter som vice verkställande direktör, rådgivare till VD, med fokus på kundrelationer, och medlem av koncernledningen. Mandersson fortsätter också som ordförande för fyra av Ericssons tio regioner.

Carl Mellander fortsätter som tillförordnad finansdirektör och medlem av koncernledningen.

Börje Ekholm, VD och koncernchef, Ericsson, säger: "Jag är väldigt entusiastisk över att tillträda som VD och koncernchef för Ericsson, ett företag som jag har beundrat så länge jag kan minnas. Ericsson har format en hel industri och har lett teknikutveckling som varit till så stor nytta för många. Vi är dock bara i början av den här resan där mobilitet står i centrum - under de kommande åren, när 5G introduceras, kommer vi att se en omfattande transformation i alla branscher."

Leif Johansson, styrelseordförande, Ericsson, säger: "Jag är övertygad om att Börje Ekholm kommer att kunna vägleda Ericssons utveckling under de kommande åren - efter att ha suttit i Ericssons styrelse under många år har Börje en djup förståelse för verksamheten och de utmaningar Ericsson för närvarande står inför. Jag vill också varmt tacka Jan Frykhammar som har tjänstgjort som tillfällig VD sedan juli förra året och som har lett bolaget mycket professionellt och med stort engagemang."

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

Bakgrundsmaterial och högupplösta bilder för journalistiskt bruk finns att ladda ner från  www.ericsson.com/press

Ericsson är den drivande kraften i det uppkopplade samhället - och världsledande inom kommunikationsteknik och tjänster. Våra långsiktiga relationer med alla stora telekomoperatörer i världen möjliggör för människor, företag och samhälle att utveckla sin potential och skapa en mer hållbar framtid.

Våra tjänster, mjukvara och infrastruktur - särskilt inom mobilitet, bredband och molnlösningar - möjliggör för telekomindustrin och andra sektorer att göra bättre affärer, öka effektiviteten, förbättra användarupplevelsen och ta vara på nya möjligheter.

Med ungefär 115 000 anställda och med kunder i 180 länder kombinerar vi globala skalfördelar med ledarskap inom teknik och tjänster. Vi underhåller nät för operatörer som tillsammans har fler än 2,5 miljarder användare. 40% av all mobiltrafik i världen går genom nät som Ericsson levererat. Våra investeringar inom forskning och utveckling säkerställer att våra lösningar - och våra kunder - förblir ledande.

Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Under 2015 var koncernen försäljning 246.9 miljarder kronor. Ericssons aktier är noterade på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ NewYork.

www.ericsson.com  
www.ericsson.com/news 
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson 
www.youtube.com/ericsson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Ola Rembe, chef Externkommunikation 
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: ola.rembe@ericsson.com

Ericsson Corporate Communications 
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Phone: +46 10 719 00 00
E-mail: investor.relations@ericsson.com