Ericsson rapporterar omräknade siffror för 2015 och 2016

Press release
mar 10, 2017 07:00 (GMT +00:00)
  • Som kommunicerat i april 2016 förändrar Ericsson sin rapporteringsstruktur från och med rapporten för första kvartalet 2017, med tre rapporterade segment: Networks, IT & Cloud och Media
  • Ericsson offentliggör idag omräknade siffror för de tre nya segmenten, för 2016 per kvartal och för helåret 2015. De omräknade siffrorna finns tillgängliga på www.ericsson.com/investors.
  • Telefonkonferens med CFO Carl Mellander för analytiker, investerare och media inleds kl. 14.00, 10 mars

Som tidigare kommunicerats kommer Ericsson från och med första kvartalet 2017 att rapportera i enlighet med bolagets nya segmentsindelning. Kvartalsrapporten för första kvartalet publiceras 25 april 2017. För att möjliggöra jämförelser år för år offentliggör Ericsson idag omräknade siffror för 2016 per kvartal och för helåret 2015.

De tre rapporterade segmenten är:

Networks - Produkter och tjänster med fokus på att utveckla och hantera våra kunders telenät. Portföljen med radionät och backhaul lösningar är baserade på industristandarder och kan även industrialiseras och anpassas för att uppfylla kraven från andra branschvertikaler, som el, värme och vatten, transport och allmän säkerhet. Dessutom adresserar Ericssons tjänsteerbjudande operatörernas efterfrågan i en allt mer komplex nätmiljö.

IT & Cloud - Produkter och tjänster, vilka skapar lösningar för a våra kunders digitala omvandling över domänerna stödsystem, kärnnät, IT och mplntjänster. Detta genom en kombination av produkter, teknologi och expertis inom nätverk, mjukvara, molnteknik och affärsprocesser.

Media - Produkter och tjänster som gör det möjligt för innehållsägare, TV-bolag, TV tjänsteleverantörer och nätoperatörer att effektivt leverera, hantera och tjäna pengar på nya TV-upplevelser.

De offentliggjorda omberäknade siffrorna för varje segment inkluderar:

  • Nettoomsättning
  • Bruttoresultat och bruttomarginal
  • Rörelseresultat och rörelsemarginal
  • EBITA och EBITA marginal
  • Omstruktureringskostnader

Nettoomsättning för segmenten Networks och IT & Cloud inkluderar en uppdelning av försäljning av produkter och tjänster.

Inga förändringar görs i regionsstrukturen. Nettoomsättning kommer att rapporteras i 10 geografiska regioner samt region Övrigt. Broadcast-tjänster, som tidigare rapporterades inom region Övrigt, kommer nu att rapporteras per geografisk region. Utöver det har delar av verksamheten som relaterar till före detta Telcordia överförts från de geografiska regionerna till region Övrigt.

Översikt omräknade siffror:

Nettoomsättning, SEK mdr. HÅ2016 HÅ2015
Networks 165,0 184,8
IT & Cloud 47,9 51,8
Media 9,7 10,4
Totalt 222,6 246,9
     
Rörelseresultat, SEK mdr. HÅ2016 HÅ2015
Networks 15,8 26,8
IT & Cloud -7,1 -3.9
Media -2,4 -1,2
Totalt 6,3 21,8
     
Rörelseresultat, exkl.
omstrukturering, SEK mdr.
HÅ2016 HÅ2015
Networks 19,7 29,9
IT & Cloud -4,0 -2,0
Media -1,8 -1,0
Totalt 13,9 26,8

Under Ericssons Investor Update den 10 november 2016 presenterade bolaget indikationer på finansiellt resultat per segment för 2015. De slutliga omberäknade siffrorna för 2015 visar en högre nettoomsättning och rörelsemarginal för segment Networks samt en lägre nettoomsättning och rörelsemarginal för IT & Cloud.

Två faktorer ligger bakom förändringen:

  • Efter slutgiltigt beslut om allokeringsprinciper för gemensamma kostnader, rapporteras nu en större andel av dessa kostnader, vilka tidigare rapporterades under Networks, som del av IT & Cloud.
  • Efter förtydligad ansvarsfördelning för kundtjänst, rapporteras nu en större andel kundtjänstintäkter, tidigare i IT & Cloud, som del av Networks.

2015 års rörelsemarginal för segment Media är i linje med vad som presenteras under Investor Update.

Kompletta tabeller med de omberäknade siffrorna finns på www.ericsson.com/investors.

TELEFONKONFERENS FÖR ANALYTIKER, INVESTERARE OCH MEDIA

En telefonkonferens för analytiker, investerare och media inleds kl. 14.00, 10 mars.

CFO Carl Mellander kommer att kommentera de omberäknade siffrorna och svara på frågor. För att ansluta till telefonkonferensen, vänligen ring något av nedanstående nummer:

SE Toll Number: +46856642694 (Toll-Free Sweden: 0200883817)

International/UK Toll Number: +442030089801 (Toll-Free UK: 08082370059)

US Toll Number: +16465025116 (Toll-Free US: +18558315945)

Vänligen ring in senast 15 minuter före konferensens start. Eftersom det vanligtvis är ett stort antal deltagare kan det ta en stund innan du ansluts.

Press- och telefonkonferensen kan följas på www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors

REPRIS:

En inspelning av telefonkonferensen kommer finnas tillgänglig från ca en timme efter att den har avslutats till den 16 mars 2017.

För att lyssna på inspelningen, vänligen ring något av nedan nummer:

Sweden replay number: +46 8 5664 2638

International replay number: +44 20 3426 2807

Conference Number: 683534#

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Kontaktperson

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon: 010-714 64 49
E-post: peter.nyquist@ericsson.com

Investerare

Åsa Konnbjer, Investerarrelationer
Telefon: 010-713 39 28
E-post: asa.konnbjer@ericsson.com

Stefan Jelvin, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 20 39
E-post: stefan.jelvin@ericsson.com

Rikard Tunedal, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 54 00
E-post: rikard.tunedal@ericsson.com

Media

Ola Rembe, chef Externkommunikation
Telefon: 010-719 97 27
E-post: media.relations@ericsson.com  

Corporate Communications
Telefon: 010-719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com