Ändringar i Ericssons valberedning

Press release
jun 01, 2017 06:00 (GMT +00:00)

Ericssons valberednings sammansättning offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 9 maj 2017.

Enligt den instruktion för valberedningen som beslutades av årsstämman 2012 har därefter Cevian Funds meddelat valberedningen att dess aktieinnehav i Ericsson nu har nått sådan storlek att det berättigar till deltagande i valberedningen. Cevian Funds har verifierat sitt aktieinnehav på ett enligt valberedningen betryggande sätt och har således rätt att utse en ledamot i valberedningen. Cevian Funds har meddelat att Christer Gardell utsetts till dess representant i valberedningen.

Ericssons valberedning inför årsstämman 2018 har nu följande sammansättning:

  • Petra Hedengran, Investor AB;
  • Bengt Kjell, AB Industrivärden och Handelsbankens Pensionsstiftelse;
  • Christer Gardell, Cevian Funds;
  • Anders Oscarsson, AMF Försäkring och Fonder;
  • Johan Held, Afa Försäkring; och
  • Leif Johansson, styrelsens ordförande.

Petra Hedengran är valberedningens ordförande.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman.

KONTAKTA VALBEREDNINGEN:

Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Valberedningen
c/o Styrelsens sekretariat
164 83 Stockholm
E-post: nomination.committee@ericsson.com 

Information till redaktionen

Bakgrundsmaterial och högupplösta bilder för journalistiskt bruk finns att ladda ner från  www.ericsson.com/press

FÖLJ OSS:

www.twitter.com/ericsson
www.facebook.com/ericsson
www.linkedin.com/company/ericsson www.youtube.com/ericsson

 
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:

News Center

media.relations@ericsson.com
(+46 10 719 6996)

investor.relations@ericsson.com
(+46 10 719 00 00)

 

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 111 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2016 uppgick till 222,6 miljarder kronor (24,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com